Δήμος Βριλησσίων-Τι ρίχνουμε στους καφέ κάδους

2020-06-15 01:51

Παρακαλούμε μέσα στους ΚΑΦΕ κάδους να ρίχνονται μόνο τροφικά υπολείμματα τροφίμων. Δηλαδή ωμά ή μαγειρεμένα υπολείμματα από οργανικά απόβλητα, όπως φρούτα, λαχανικά, μαγειρεμένα φαγητά, αυγά, γαλακτοκομικά, κλαδιά, φύλλα, στάχτη από τζάκι, χαρτί κουζίνας, κ.α.

Ο Δήμος Βριλησσίων είναι ο πρώτος που εφάρμοσε τη χωριστή συλλογή οικιακών οργανικών υπολειμμάτων σε όλο το γεωγραφικό του εύρος και πυκνώνει σταδιακά το δίκτυο των ΚΑΦΕ κάδων ώστε να υπάρχει σημείο απόθεσης των οργανικών αποβλήτων έξω από κάθε βριλησσιώτικο νοικοκυριό. Ως κίνητρο για τη στήριξη της χωριστής διαλογής των οργανικών και της ανακύκλωσης από τους όλους εμάς τους δημότες έχουν μειωθεί τα δημοτικά τέλη 25% τα τελευταία 5 χρόνια.

Η συνεισφορά του «Αρχηγού της Κουζίνας» και όλων των μελών του νοικοκυριού για αυτό, όπως και για τη χωριστή απόθεση της ανακύκλωσης στον ΜΠΛΕ κάδο και στα ειδικά ρεύματα διαλογής, είναι ιδιαίτερα σημαντική για να κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα ακόμα στην κατεύθυνση της βιώσιμης «πράσινης» πόλης.

Οφείλουμε να τοποθετούμε τα απορρίμματά μας προσεχτικά διαχωρισμένα: Στους ΚΑΦΕ κάδους τα ΟΡΓΑΝΙΚΑ αμαγείρευτα και μαγειρεμένα υπολείμματα (μέσα σε σακούλες), στους ΜΠΛΕ κάδους τα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ υλικά και στους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ (ή γκρι) κάδους τα ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ απορρίμματα του νοικοκυριού.

Παρακαλούμε για αυστηρή τήρηση της συγκεκριμένης οδηγίας.