Δήμος Βριλησσίων-Ριζική αλλαγή προτύπου στη διαχείριση απορριμμάτων μεταξύ 2014 - 2018

2019-04-24 13:31

Η ριζική αλλαγή προτύπου που έχει επέλθει στο Δήμο Βριλησσίων τα τελευταία χρόνια στον τομέα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) αποτυπώνεται ανάγλυφα στα πρόσφατα οριστικά στοιχεία που εστάλησαν στους Δήμους της Αττικής από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για τη διαχείριση απορριμμάτων (ΑΣΑ) του προηγούμενου έτους 2018. Σύμφωνα με αυτά, ο Δήμος Βριλησσίων συνέχισε για 4η συνεχή χρονιά την αύξηση της εκτροπής από την ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής των απορριμμάτων του. Μια μακρά και επίπονη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσω του επιτυχώς υλοποιούμενου στρατηγικού προγραμματισμού του για σημαντική  αύξηση της ανακύκλωσης και για διαρκή επέκταση της κομποστοποίησης και για δημιουργία πλειάδας νέων ρευμάτων συλλογής απορριμμάτων, με Διαλογή στην Πηγή.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 15.463 τόνων ΑΣΑ που παράχθηκαν στο Δήμο Βριλησσίων κατά το 2018, οι 5.579 τόνοι αποτελούν ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέχθηκαν χωριστά στην πηγή, δηλαδή το 36% των απορριμμάτων του (ΑΣΑ). Από την υπόλοιπη ποσότητα των 9.884 τόνων σύμμεικτων που απορρίφθηκαν στον πράσινο κάδο, οι 5.851 τόνοι οδηγήθηκαν στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) του ΕΔΣΝΑ για επεξεργασία και νέα αξιοποίηση, κι η υπόλοιπη ποσότητα των (μόλις) 4.033 τόνων κατευθύνθηκε απευθείας για ταφή. Συνολικά, από τη Διαλογή στην Πηγή και τη Μηχανική Επεξεργασία υπολογίζεται ότι ανακτήθηκαν πλέον των 8.250 τόνων υλικών, δηλαδή περισσότερο από το 53% των απορριμμάτων των Βριλησσίων επαναξιοποιήθηκαν για νέα παραγωγή,  ενώ οδηγήθηκαν προς ταφή μόνο 7.236 τόνοι, ποσότητα που αντιστοιχεί σε λιγότερο από 47% των δημοτικών απορριμμάτων.

Η ποσότητα αποκομιδής σύμμεικτων (πράσινος κάδος) είναι μειωμένη κατά 8,7% σε σχέση με το 2017. Σε διάστημα δύο ετών (από το 2016) είναι μειωμένη κατά 17%. Σε διάστημα τεσσάρων ετών (από το 2014) ξεπερνά το 25%, κάτι που σημαίνει σταδιακή ελαχιστοποίηση της ταφής.

Στο σύνολο των Δήμων της Αττικής η αντίστοιχη μεσοσταθμική μείωση παραγωγής σύμμεικτων κυμάνθηκε στο -3,8% μεταξύ 2017 - 2018.

Ο Δήμος Βριλησσίων αισθάνεται υπερήφανος για την προσπάθεια που καταβάλλουν οι δημότες και οι εργαζόμενοι του για διαρκή αύξηση της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης με Διαλογή στην Πηγή. Τόσο για τη συνεχώς μειούμενη αποστολή των ποσοτήτων απορριμμάτων προς ταφή στο έδαφος της Αττικής - για πρώτη φορά λιγότερα από τα μισά παραχθέντα απορρίμματα μαζί με την επεξεργασία σημαντικού μέρους συμμείκτων, όσο και για τη δικαίωση της επιλογής του - όπως προκύπτει πλέον και από τα επίσημα στοιχεία της γενικής τάσης για το σύνολο των ΟΤΑ της Αττικής, να πιστέψει και να πρωταγωνιστήσει στην εφαρμογή του νέου Εθνικού και Περιφερειακού σχεδιασμού (ΕΣΔΑ & ΠΕΣΔΑ) και φυσικά του δικού του ομόφωνα ψηφισμένου και αυτοδύναμα υλοποιούμενου στρατηγικού σχεδιασμού του (ΤΣΔΑ) για σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων (ΑΣΑ), με Διαλογή στην Πηγή.

Συγχαρητήρια για την άριστη συνεργασία αξίζουν στην διοίκηση του ΕΔΣΝΑ.

Καλούμε τους δημότες των Βριλησσίων και τις τοπικές επιχειρήσεις να στηρίζουν τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων με την προσαρμογή της πρακτικής απόθεσης των απορριμμάτων τους στην ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική. Και, μεταξύ άλλων, με τη χρήση της πλατφόρμας followgreen.gr/vrilissia, δηλαδή της διαδικτυακής πλατφόρμας διασύνδεσης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης με τα τοπικά καταστήματα και επιχειρήσεις, μέσω του συστήματος πίστωσης πόντων που αντιστοιχίζονται με κουπόνια επιβράβευσης τα οποία εξαργυρώνονται στην βριλησσιώτικη αγορά. Οι δημότες συνεχίζοντας να συμμετέχουν ενεργά, δηλώνοντας την ανακύκλωσή τους, κι οι τοπικές επιχειρήσεις συνδράμοντας σταθερά και παράλληλα προβάλλοντας τα προς πώληση προϊόντα και υπηρεσίες τους, με παροχή ειδικών εκπτώσεων και προσφορών.

Η καθαριότητα και η ανακύκλωση-κομποστοποίηση εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του παρόντος της πόλης και του μέλλοντος της νέας γενιάς.

Η Διαλογή στην Πηγή είναι ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ