Δήμος Βριλησσίων: Ολοκλήρωση έργου αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού στο Πάρκο 'Μαρία Κάλλας'

2023-09-17 02:44

Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Πάρκου ''Μαρία Κάλλας'' Πηγή: Δήμος Βριλησσίων

Ολοκλήρωση έργου αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού στο Πάρκο ‘Μαρία Κάλλας’

Από την Πέμπτη 3 Αυγούστου οι δημότες και οι επισκέπτες του πάρκου της πρώην Ν. Βάσης έχουν τη δυνατότητα να κινούνται και να αθλούνται σε έναν χώρο με ασφάλεια και αναβαθμισμένη αισθητική.

Το εν λόγω έργο συνίσταται στην προμήθεια και εγκατάσταση 70 φωτοσυστήματων LED, ισχύος 20W και φωτεινής ροής 2.100 lumen, επί των υφιστάμενων ιστών στο πάρκο της Ναυτικής βάσης, αντικαθιστώντας τον υφιστάμενο συμβατικό φωτισμό.

Με τα νέα φωτιστικά αναβαθμίζεται σημαντικά ο συνολικός ηλεκτροφωτισμός του πάρκου «Μαρία Κάλλας», τονίζεται ο οικολογικός χαρακτήρας του πάρκου αφού μειώνεται το ανθρακικό του αποτύπωμα λόγω της τεχνολογίας LED, ελαχιστοποιούνται τα κρούσματα βανδαλισμών λόγω ελλιπούς φωτισμού και επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 80%.

«Η σταδιακή πλήρης υλοποίηση αυτού του αναπτυξιακού έργου υποδομής είναι πολύ μεγάλης σημασίας για τον τόπο, καθώς θα το απολαμβάνουν οι πολίτες για τις επόμενες δεκαετίες», ανέφερε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης.