Δήμος Βριλησσίων-Νέος κύκλος πλύσης των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

2020-05-15 22:26

Νέος κύκλος πλύσης των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης πραγματοποιείται από την υπηρεσία Καθαριότητας-Ανακύκλωσης από τις 13/5/2020 και για τις επόμενες δυο εβδομάδες.

Ανά συνοικία και είδος κάδων απορριμμάτων εκτιμάται σε διάστημα 15 ημερών να έχουν καθαριστεί από το ειδικό μηχάνημα έργου και το προσωπικό της υπηρεσίας που το χειρίζεται σχεδόν το σύνολο των δημοτικών δοχείων απορριμμάτων.