Δήμος Βριλησσίων-Έργα αποκατάστασης στο κλειστό γυμναστήριο

2019-10-02 17:37

https://www.edisorama.gr/wp-content/uploads/2019/09/brilissia-ergo-klisto1-348x215.jpg

Μετά από δεκαπέντε (15) και πλέον χρόνια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου, το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ολυμπιονικών & Σπύρου Λούη, άρχισε η υλοποίηση εργασιών ολιστικής Επισκευής και Συντήρησής του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διερευνητικών εργασιών και εργαστηριακών δοκιμών, όπως έχουν διατυπωθεί στην «Τεχνική έκθεση εργαστηριακών δοκιμών», έχουν επιλεγεί να εφαρμοστούν οι παρακάτω εργασίες αποκατάστασης:

- Αποξήλωση υφιστάμενων εξωτερικών φωτιστικών σωμάτων και υδρορροών, όπου απαιτηθεί.

- Αποκατάσταση των αποκαλυφθέντων οξειδωμένων χαλύβδινων οπλισμών με αναστολείς διάβρωσης.

- Αποκατάσταση των μη αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών με αναστολείς διάβρωσης.

- Αποκατάσταση της γεωμετρίας των στοιχείων με χρήση μη συρρικνούμενου τσιμεντοκονιάματος υψηλής αντοχής.

- Εφαρμογή στα κεκλιμένα υποστυλώματα δύο στρώσεων συνθέτων υλικών από ίνες άνθρακα για την αποκατάσταση των υφιστάμενων συνδετήρων αλλά και την προστασία των χαλύβδινων οπλισμών από περαιτέρω οξείδωση.

- Στεγάνωση των αρμών του κτιρίου του κλειστού γυμναστηρίου με το βοηθητικό κτίριο και με το κτίριο εισόδου και γραφείων.

- Πλήρωση των οριζοντίων και των κατακόρυφων αρμών περιμετρικά των υαλοπετασμάτων με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.

- Αποκατάσταση οριζόντιων ρωγμών σε τοιχοποιίες.

- Αποκατάσταση κατεστραμμένου τοίχου γυψοσανίδας.

- Δημιουργία φράγματος ενανθράκωσης με χρήση ειδικής βαφής σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων καθώς και σε κάποια σημεία στο εσωτερικό του κλειστού γυμναστηρίου που έχουν εμφανίσει υγρασία λόγω εισροής υδάτων.

Σύμφωνα με τη μελέτη το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 8 μήνες.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει σταδιακά την αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, ενώ προγραμματίζει και τη δημιουργία νέων αθλητικών χώρων.