Δήμος Βριλησσίων-Απόρριψη των Προγραμματικών συμβάσεων αποδοχής των τετελεσμένων της Συμφωνίας Πλαίσιο -"ΜΑΜΟΥΘ" του ΕΔΣΝΑ

2020-12-03 02:52

Ξένος Μανιατογιάννης: Απόρριψη των Προγραμματικών συμβάσεων αποδοχής των τετελεσμένων της Συμφωνίας Πλαίσιο -“ΜΑΜΟΥΘ” του ΕΔΣΝΑ

Επιμένει για την τήρηση των δεσμεύσεων του ΕΔΣΝΑ για μη επιβολή αναδρομικών χρεώσεων στα απορρίμματα και στα βιοαπόβλητα.

Επιστολή προς τον Σύνδεσμο διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής (ΕΔΣΝΑ) απέστειλε ο Δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης, με την οποία, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι «Από τις αυξήσεις που αναγγέλθηκαν μεσούσης της χρονιάς και των ήδη υλοποιούμενων προϋπολογισμών των Δήμων για αναδρομική χρέωση των δήμων για τα δημοτικά απορρίμματα και ιδιαίτερα για τα βιοαπόβλητα (κλαδέματα και οικιακά οργανικά), όσο ο χρόνος περνάει χωρίς νέα απόφαση προσαρμογής των χρεώσεων στις κοινές αποφάσεις που λήφθηκαν μεταξύ δήμων, ΕΔΣΝΑ και Περιφέρειας Αττικής, διαφαίνεται ότι τελικά άλλα λέμε και άλλα κάνουμε.»

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων, επίσης, αναφέρεται στην ανάγκη τήρησης της δέσμευσης για από κοινού καθορισμό από τις δυο διοικήσεις, της ΠΕΔ Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, της τιμολογιακής πολιτικής για το 2021 και για την παραγωγή και έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου και της εν γένει στρατηγικής του συνδέσμου απορριμμάτων της Αττικής.

Τέλος, ο κ. Μανιατογιάννης τονίζει ότι, πέραν της άρσης των αναδρομικών χρεώσεων, απαιτείται άμεσα «κοινή συνεδρίαση των διοικήσεων ΠΕΔΑ και ΕΔΣΝΑ επιπλέον «για την απόρριψη των προγραμματικών συμβάσεων αποδοχής των τετελεσμένων της Συμφωνίας Πλαίσιο-“ΜΑΜΟΥΘ” (223 εκ. ευρώ για 8 χρόνια)».

⃰ Επισυνάπτεται η επιστολή

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ.Πρ.14025

Δ/νση: Βερνάρδου 25 | 20-11-2020

195255 Βριλήσσια

Τηλ.. 215 2050510-514

| ΠΡΟΣ:

«Πρόεδρο ΕΔΣΝΑ

«Αντιπρόεδρο ΕΔΣΝΑ

| ΚΟΙΝ:

“Μέλη ΕΔΣΝΑ

 

ΘΕΜΑ: ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΥΩΝ ΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Αξιότιµε Πρόεδρε,

Από τις αυξήσεις που αναγγέλθηκαν μεσούσης της χρονιάς και των ήδη υλοποιούµενων προὐπολογισμών των Δήμων για αναδρομική χρέωση των δήμων για τα δηµοτικά απορρίµµατα και ιδιαίτερα για τα βιοαπόβλητα (κλαδέµατα και οικιακά οργανικά), όσο ο χρόνος περνάει χωρίς νέα απόφασηπροσαρμογής των χρεώσεων στις κοινές αποφάσεις που λήφθηκαν μεταξύ δήμων, ΕΔΣΝΑ και Περιφέρειας Αττικής, διαφαίνεται ότι τελικά άλλα λέμε και άλλα κάνουμε.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής στις 2 Ιουνίου τρέχοντος έτους δήλωσε:

«Καμία αναδρομική χρέωση Των Δήμων για Τα απορρίµµατα που έστειλαν στη Φυλή Το 2019 και 2020»

Δήλωση µε την οποία ανατρεπόταν -- θεωρητικά τουλάχιστον - η εισήγηση της διοίκησης του υπεύθυνου για τη διαχείριση των απορριμμάτων Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για αυξήσεις στα απορρίμματα. Και ειδικότερα για την αύξηση της χρέώσης των βιοαποβλήτων (κλαδεµάτων και οικιακών οργανικών), κατά 26,9Ί ευρὠ ανά τόνο, καθώς και των ανακυκλώσιµων υλικών 16,15 ευρώ ανά τόνο.

Ακολούθησαν µια συνεδρίαση Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και µε ομόφωνη απόφασή της µια κοινή συνεδρίαση των Δημάρχων της Αττικής και της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ. Σε αυτή, συμφωνήθηκε να πραγµατοποιηθεί άµεσα και νέα συνεδρίαση μεταξύ των δυο διοικήσεων, ΠΕΔΑ και ΕΔΣΝΑ, για να επανακαθοριστεί ο πίνακας τιμολόγησης του 2020 χωρίς «καμία αναδρομική χρέωση», όπως άλλωστε είχε ήδη δεσμευτεί δηµόσια µε επίσηµη ανακοίνωσή του προηγουμένως ο κ. Πατούλης, και για τον συνκαθορισµό της τιµολογιακής πολιτικής διαχείρισης απορριμμάτων για το 2021. Με τον αναγκαίο σεβασμό τόσο στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όσο Και στις θέσεις των Δήμων της Αττικής που αποτελούν την πλειοψηφία και τον μοναδικό χρηµατοδότη του ΕΔΣΝΑ.

Σε αντίθεση µε τη δέσµευση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και µε όλα τα συμφωνηθέντα μεταξύ ΠΕΔΑ - ΕΔΣΝΑ, στις 16 Ιουλίου και µε καθυστέρηση σχεδόν δύο (2) μηνών ανάρτησής της, η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, σαν να µην εἶχε συµβρεί στο μεταξύ Τποτα, μετέτρεψε την εισήγηση σε επίσηµη απόφαση. Εισήγηση και μετέπειτα απόφαση, η οποία υποτίθεται είχε στο μεταξύ ανατραπεί από τις αναφερόμενες επίσημες ανακοινώσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων που προκάλεσε η ένωση των Δημάρχων και αιρετών της Αττικής (ΠΕΔΑ) για το θέμα.

Για την ακρίβεια τὼν γεγονότων, στην αναρτηµένη απόφαση της τιµολογιακής πολιτικής του 2020, πέραν της επισηµοποίησης ως απόφασης πλέον της «ακυρωθείσας» εισήγησης, απλώς περιλήφθηκε µετά από όλα αυτά, γενικώς και αορίστως, ότι:

«Δεδομένης Της σοβαρότητας Του θέματος και λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός μεν ότι ο Κανονισμός Τιµολόγησης εφαρµόζεται για πρώτη φορά µε βάση τον δεσµευτικό μαθηματικό τύπο της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΓΙ/31606/930/19 (ΦΕΚ 12///19.04.19, τ. β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και αφετέρου Τη δυσμενή οικονομική συγκυρία εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊΙού COVID-19, στην επόµενη συνεδρίαση Του Διοικητικού Συµβουλίου θα συζητηθεί εκ νέου Το θέμα, προκειµένου να εξετασθούν επιµέρους ζητήµατα όπως η χρέωση των βιοαποβλήτων και Των πράσινων αποβλήτων. Πριν τη νέα σύγκληση Του Δ.Σ. Θα προηγηθεί διαβούλευση µε Την ΠΕΔΑ και θα αποσταλεί απηµα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Και Ενέργειας προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα µείωσης Της χρέωσης Των Δήμων, λόγω Των Ιδιαπερων οικονοµικών συνθηκών, κατά παρέκκλιση προς Τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΓΙΓΙ/31606/930/19 (ΦΕΚ 1277/15.04.19, τ. β΄ κοινή Υπουργική Απόφαση.»

Σαν να µην έφτανε αυτό, αντί για υλοποίηση των δεσμεύσεων διόρθωσης της Τιμολογιακής Πολιτικής ὡς προς την αναδροµικότητά της από τη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, είδαµε στη συνέχεια να αναρτάται Συμφωνία Πλαίσιο 10 Οµάδων (Διαγωνισμών) επενδύσεων 414 ετών (προαίρεση) συνολικής αξίας 223 εκ. ευρώ {µε προγενέστερη της συνέλευσής µας ληφθείσα απόφαση και μεταχρονολογηµένη ανάρτησή της 25/6), µε µόνη εγγύηση τις εισφορές των δήµων της Αττικής στον ΕΔΣΝΑ (συνεπώς και του Δήμου Βριλησσίων).

Μάλιστα, πρόσφατα στάλθηκε στο Δήμο µας Προγραμµατική Σύμβαση, βάσει της οποίας µας ζητείται η (εκ των υστέρων) έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της φιλοξενίας του εξοπλισμού που αφορούσε η συγκεκριµένη διαδικασία, Χωρίς καμία προηγούµενη θεσμική ή οποιασδήποτε µορφής ενημέρωσή µας ή των οργάνων εκπροσώπησής µας και χωρίς έγκριση από ΤΟ Δ.Σ. και ένταξή της συγκεκριμένης δράσης σε εγκεκριµένο επιχειρησιακό σχεδιασμό στο πλαίσιο του Εθνικού και (υπό επικαιροποίηση άλλωστε) περιφερειακού σχεδιασμού διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής (ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ αντίστοιχα).

Έξι (6) µήνες µετά την αρχική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ και τέσσερεις (4) µήνες µετά από τη ὁηµοσίευση της απαράδεκτης «απόφασης» αύξησης των χρεώσεων, μεταξύ άλλων, των κλαδεμάτων (και των εν γένει βιοαποβλήτων), καθώς και της ταυτόχρονης κατάργησης των προστίμων αποστολής τους σε µικτά φορτία µαζί µε ογκώδη, µπάζα και διάφορα άλλα είδη απορριµµάτων, ούτε τα προβλεπόμενα στην ἴδια την αμφιβόλου τυπικής ισχύς απόφαση της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ δεν έχουν υλοποιηθεί! Αντί δηλαδή για «καμία αναδρομική χρέωση των Δήμων για τα απορρίµµατα που έστειλαν στη Φυλή το 2019 και 2020» που  ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης, ως τώρα καταγράφεται:

-ΙΚΑΜΙΑ συνάντηση, συνεδρίαση ή οποιαδήποτε διαβούλευση µε την ΠΕΔΑ και τους Δημάρχους της Αττικής

-ΚΑΜΙΑ σύγκληση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ για την τιμολογιακή πολιτική του 2020 και του 2021

Οι πολλές αναλύσεις και θεωρίες δεν έχουν κανένα νόηµα. Ως γνωστόν, τα πολλά λόγια εἶναι φτώχεια.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ:

-.. Κοινή συνεδρίαση των διοικήσεων ΠΕΔΑ και ΕΔΣΝΑ για την υλοποίηση της ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ του Περιφερειάρχη περί επανακαθορισμού του Ἠπίνακα τιμολόγησης των δημοτικών απορριμμάτων για το 2020 «χωρίς καµία αναδρομική χρέωση» και για την απόρριψη των προγραμµατικών συµβάσεων αποδοχής των τετελεσµένων της Συµφωνίας Πλαίσιο- ΜΑΜΟΥΘ”, και για τον συν-καθορισμό από τις ὅυο διοικήσεις της τιµολογιακής πολιτικής για το 2021 και την παραγωγή και έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου και την εν γένει στρατηγική του συνδέσμου.

-. Σύγκληση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ για την έγκριση όσων συναποφασιστούν στην κοινή συνεδρίαση των διοικήσεων ΠΕΔΑ και ΕΔΣΝΑ και για πραγµατικό διάλογο μεταξύ των µελών του οργάνου για την πορεία Και το µέλλον του Συνδέσμου και για την προσαρμογή του στον Εθνικό Σχεδιασµό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και στη ὀδεσµευτική ευρωπαϊκή θεσµική πραγματικότητα για εφαρµογή σύγχρονης, περιβαλλοντικά αποδεκτής και οικονομικά αποτελεσματικής, πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Αξιότιµε Πρόεδρε,

Είμαστε σε µια περίοδο δύσκολη οικονομικά , κοινωνικά και περιβαλλοντικά, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και θα πρέπει τέτοιες πολιτικές και αποφάσεις, οι οποίες πλήττουν οικονομικά, θεσμικά και περιβαλλοντικά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να λαμβάνονται µόνο µέσα από διαδικασίες διαφάνειας και ειλικρινούς διαβούλευσης, µε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων

Ξένος Νκανιατογίάννης

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com