Δήμος Βριλησσίων: Αντιδρόμηση των οδών Κρήτης και Ηπείρου

2023-09-17 14:57

Αντιδρόμηση των οδών Κρήτης και Ηπείρου στα Βριλήσσια - Ενυπόγραφα

Αντιδρόμηση των οδών Κρήτης και Ηπείρου

Στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», παραδόθηκαν σήμερα παρουσία του Δημάρχου, Κωνσταντίνου Βαφειάδη και της Αντιδημάρχου Υλοποίησης Τεχνικών Έργων, Μαρίας Ντούμα οι νέες σημάνσεις για τις οδούς Κρήτης και Ηπείρου,

όπως αυτές προκύπτουν από την εγκριθείσα κυκλοφοριακή οργάνωση με την υπ’ αριθ. 260/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΨΝΩ9Ρ-8ΓΒ) απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων.

Σήμερα, Παρασκευή 15/9, κατά τις απογευματινές ώρες θα παραδίδονται σταδιακά οι νέες σημάνσεις, όπως αυτές προτείνονται από την εγκριθείσα κυκλοφοριακή οργάνωση, ώστε μέχρι τη Δευτέρα να έχουν προσαρμοστεί οι κάτοικοι και οι οδηγοί στην περιοχή.

Συγκεκριμένα παραδόθηκαν οι εξής δρόμοι :

1. Αντιδρόμηση της οδού Κρήτης στο τμήμα της από την οδό Σαλαμίνος έως την οδό Αγ. Αντωνίου με κατεύθυνση προς την τελευταία

2. Αντιδρόμηση της οδού Ηπείρου στο τμήμα της από την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την οδό Κρήτης με κατεύθυνση προς την τελευταία