Δήμος Πεντέλης-Ξεκίνησε η λειτουργία του κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)

2019-03-26 18:30

https://www.palmosnews.gr/wp-content/uploads/2019/03/dhmos-pentelhs.png

Ξεκίνησε στις 19.3.19 η μέτρηση  ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο Δήμο Πεντέλης με τον κινητό σταθμό μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, στα πλαίσια του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Η πρώτη σειρά μετρήσεων θα ληφθεί από το Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων και θα ακολουθήσουν μετρήσεις σε διάφορα μέρη εντός των ορίων του Δήμου Πεντέλης.

Ο Δήμος μας είναι ο πρώτος Δήμος πανελλαδικά που εφαρμόζει το σύστημα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μέσω του κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ).  Το προσωπικό που ορίσθηκε από το Δήμο για τη στελέχωση του κινητού σταθμού μέτρησης εκπαιδεύτηκε κατάλληλα σε ειδικό πρόγραμμα που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ. 

Στόχος των παραπάνω μετρήσεων είναι ο διαρκής έλεγχος  της  τήρησης  των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η άμεση και συνεχής σχετική  ενημέρωση των δημοτών μας.

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Κουτίβα Ξανθή

Τηλ: 213-2050053 εσωτ.153, Email: Koutiva@melissia.gr