Δήμος Πεντέλης-Παραχώρηση ακινήτων στο «Υπερταμείο»

2018-10-25 19:16

            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 176

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ακινήτων στο «Υπερταμείο»

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. ΥΟΙΚ 0004586ΕΞ2018 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2320/Δ/19.6.2018) το «Υπερταμείο» δεσμεύει υπό την ιδιοκτησία του μεγάλο αριθμό ακινήτων τη ζώνη ευθύνης των Δήμων της Ελλάδας.
  2. Από τον έλεγχο που διενήργησε η Δ/νση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης του Δήμου μας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου του Δήμου μας τα οποία δεσμεύονται.
  3. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι στο site του Δήμου μας υπάρχει πίνακας με τους κτηματολογικούς αριθμούς ΚΑΕΚ καθώς και αρχείο .kml το οποίο λειτουργεί με την εφαρμογή Google earth, ώστε να μπορεί ο χρήστης να εντοπίσει τα ακίνητα αυτά. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα, κατόπιν ραντεβού, να υποδειχθούν αυτά από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης του Δήμου μας (κ. Σκλήρης Φώτιος, τηλ. 2132050027, 2132050030).
  4. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΕΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

050921201013

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

123.47

505.47

050921331020

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

202.07

1658.85

051020913001

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

335.56

5905.54

051021001001

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

195.29

1968.99

051021012002

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

807.17

14410.04

051022104042

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

895.89

35831.64

051022107007

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

80.31

402.35

051022204001

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

113.54

608.12

051170702011

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

498.17

14952.55

051170901001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

192.92

2008.56

051170902001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

155.10

816.74

051170911001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

233.16

2967.96

051170911002

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

278.87

3942.27

051170911003

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

379.91

8026.26

051170912001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

329.40

5558.22

051171111009

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

212.30

2815.37

051171306007

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

167.25

1616.56

051171308001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

137.36

1001.71

051171401001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

146.97

997.69

051172202001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

117.27

588.69

051172208001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

609.96

16651.35

050920101029

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

101.04

546.62

050920101033

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

101.47

627.03

050920101035

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

97.41

532.23

050920101051

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

152.63

829.90

050920203016

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

94.20

553.85

050920206020

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

98.93

609.03

050920211003

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

116.14

775.30

050920217024

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

147.72

810.48

050920219016

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

119.81

499.30

050920219019

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

88.76

485.97

050920220001

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

139.85

999.44

050920220004

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

139.52

994.88

050920220006

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

140.00

1000.01

050920220007

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

140.00

999.99

050920221001

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

99.40

499.81

050920221006

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

139.76

991.79

050920226001

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

280.17

3991.14

050920226004

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

90.06

500.33

050920226009

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

90.05

499.40

050920301004

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

107.62

415.23

050920301008

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

297.57

4254.92

050920301010

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

123.12

762.23

050920301015

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

130.30

765.27

050920302002

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

137.42

1189.37

050920305002

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

258.54

3782.95

050920306005

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

132.35

922.73

050920306006

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

147.77

959.61

050920306010

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

124.64

972.81

050920307003

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

129.71

999.52

050920307005

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

129.39

992.35

050920308005

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

126.59

978.26

050920308006

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

130.48

1004.18

050920309006

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

90.63

499.41

050920309010

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

91.33

515.41

050920309011

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

130.50

1006.05

050920309012

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

89.70

496.38

050920312001

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

140.67

1006.50

050920312002

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

139.59

994.30

050920312003

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

139.64

996.39

050920312004

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

139.88

998.82

050920312005

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

138.40

983.71

050920312006

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

139.61

997.58

050920312007

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

139.72

997.18

050920312008

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

139.65

996.46

050920313001

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

90.00

499.99

050920313002

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

139.98

1000.15

050920313007

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

94.64

457.23

050920313011

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

90.07

500.70

050920313012

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

90.70

448.54

050920313014

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

82.61

410.33

050920314003

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

140.00

999.99

050920314005

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

140.00

999.97

050920314009

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

132.07

840.69

050920315005

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

129.06

988.15

050920316001

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

254.44

3740.93

050920317002

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

81.86

413.88

050920317007

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

82.44

407.12

050920317008

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

95.89

439.56

050920317010

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

82.14

402.19

050920413002

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

212.61

2787.05

050920503025

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

127.47

1016.23

050920511008

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

93.76

546.97

050920621001

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

180.24

566.44

050920701036

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

150.13

691.33

050920701038

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

116.41

605.74

050920701039

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

196.07

1832.99

050920701040

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

105.64

538.38

050920701053

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

385.01

5215.10

050920701054

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

133.00

702.90

050920802036

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

244.78

2952.94

050920929011

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

85.72

415.75

050921041002

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

169.51

1250.57

050921119001

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

118.68

428.28

050921120001

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

86.55

432.03

050921131010

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

106.53

587.29

050921201001

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

211.63

1897.23

050921201010

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

280.68

4041.47

050921201011

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

277.62

4039.29

050921201012

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

269.08

4036.56

050921201016

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

203.55

2037.82

050921201017

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

206.32

1895.13

050921201018

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

204.04

1963.54

050921201019

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

204.96

1960.74

050921201020

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

203.88

2065.25

050921201024

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

270.41

874.54

050921201025

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

143.74

760.28

050921327046

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

117.89

404.85

050921344016

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

197.80

1757.53

050921344017

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

111.70

702.12

050921344019

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

99.38

531.38

050921404002

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

204.44

2166.56

051020411002

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

80.29

401.54

051020511020

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

124.57

934.11

051020511026

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051020511031

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

80.21

401.15

051020511032

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

80.21

401.15

051020511044

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

80.21

401.15

051020511045

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

80.21

401.15

051020513003

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

131.23

994.32

051020811003

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

140.11

984.56

051020811008

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

143.86

1027.05

051020813001

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

199.58

2385.14

051020813004

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

123.71

950.22

051021207004

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

135.65

1051.81

051021208003

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

131.82

941.21

051021307001

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

115.76

802.11

051021308006

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

131.49

1028.79

051021308008

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

113.82

785.74

051021601023

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

82.25

400.78

051021602005

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

82.42

400.88

051021603009

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

100.47

486.02

051021604001

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

114.87

761.89

051021605001

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

203.88

2073.89

051021606007

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

91.14

500.64

051021607003

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

83.61

414.12

051021607014

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

72.95

273.90

051021608009

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

82.84

412.16

051021613003

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.60

1011.93

051021613008

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

129.80

995.82

051021615004

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

140.73

1128.57

051021615007

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

131.89

1020.59

051022104006

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

78.88

388.22

051022104043

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

83.50

440.96

051022308022

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

100.07

533.96

051022308027

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

85.92

451.00

051022310001

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

147.99

475.27

051022310007

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

258.44

3304.51

051022310010

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

194.84

1201.66

051022310012

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

155.93

1117.00

051022310013

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

144.34

902.34

051022310014

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

183.72

1650.08

051022310021

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.32

1001.17

051022310026

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

128.83

923.58

051170205006

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

203.50

1977.17

051170302001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

198.67

2025.91

051170306005

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

151.85

1085.30

051170307007

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

91.91

510.58

051170307013

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

91.06

500.76

051170309011

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

152.51

1379.96

051170401030

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

6563.16

2213082.17

051170401032

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

7732.13

1884115.73

051170401035

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

6048.61

1477326.27

051170401046

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

5796.27

1970387.40

051170401059

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2691.41

149308.60

051170501002

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

7076.53

1453855.87

051170501003

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

542.89

15170.99

051170501004

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

5697.51

809503.02

051170601003

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

684.17

19001.27

051170608025

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

481.41

15004.95

051170608026

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

479.38

15000.03

051170702005

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

131.81

930.47

051170704021

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

131.90

797.25

051170704022

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

168.68

1248.39

051170704027

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

132.65

1011.25

051170704029

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

352.87

3641.63

051170704030

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

851.78

36483.46

051170704031

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

344.92

7256.94

051170704036

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

212.98

2035.81

051170810004

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

194.74

2215.72

051170907001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

150.89

999.98

051170907017

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

255.44

1712.28

051170908001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

202.07

1913.67

051170909001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

400.33

8042.11

051170909002

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

779.72

14691.06

051170910007

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

151.52

901.32

051170910008

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

187.02

1821.44

051170910010

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

214.15

2818.12

051171110003

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

194.96

1389.20

051171111002

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

115.22

723.00

051171111008

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

141.05

1112.00

051171112004

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

143.27

1220.22

051171113008

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

133.61

1072.39

051171113011

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

301.45

587.20

051171113014

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

128.52

939.17

051171113016

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

121.35

614.07

051171306009

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

151.13

1154.85

051171311008

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

127.42

468.29

051171903004

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171903005

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

180.00

2000.00

051171903006

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171903007

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171903008

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171903009

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171903010

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171903011

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171903015

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171903016

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171903017

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171903018

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171903019

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171906001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

902.42

39892.17

051171906002

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

1405.35

65049.82

051171906013

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171908003

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

132.00

1007.97

051171908012

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

138.98

1112.72

051171908013

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

143.87

1132.24

051171908014

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

145.31

1132.00

051171908015

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

139.09

990.36

051171911017

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

186.60

2073.69

051171914001

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

153.24

1401.44

051171914002

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171914006

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171914007

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

132.48

1020.00

051171914008

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

155.76

1480.00

051171914009

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171914013

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

130.00

1000.00

051171914014

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

140.17

1140.66

051172303003

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

115.58

814.56

051172308004

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

163.97

1222.71

051172401009

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

433.66

6145.51

051172402007

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

464.31

7011.00