Δήμος Πεντέλης-Λειτουργία ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

2018-12-24 15:48

MΙΑ ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

που έγκειται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη Κράτους και Τοπικής Κοινωνίας.

 

«Λειτουργία ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) με την  Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας»

 

Υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του Δήμου Πεντέλης που αφορά στην παραχώρηση λειτουργίας για ένα έτος κινητού σταθμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Ε.Π.Η.Π), σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Επικοινωνιών υπό τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κο Βασίλειο Μαγκλάρα.

Όμοια Οχήματα παραχωρήθηκαν για τον σκοπό αυτό και σε άλλους τρείς Δήμους της Ελλάδας, Καλαμάτας, Τρικάλων και Ζωγράφου που εκπροσωπούντο στη σύσκεψη από τους Δημάρχους τους.

Ο κινητός σταθμός μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που διατέθηκε στο Δήμο μας, θα αξιοποιηθεί με μόνιμο και εθελοντικό προσωπικό του Δήμου για μετρήσεις στη ζώνη ευθύνης του.

Ο Δήμαρχος μετά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε ότι: «Η  παραχώρηση αυτή είναι στη θετική κατεύθυνση ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης κράτους και κοινωνίας, στηρίζει την αποκέντρωση και τη διαφάνεια και θα υλοποιηθεί από τον Δήμο με μόνιμο και εθελοντικό προσωπικό που θα εκπαιδευτεί με ευθύνη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)». 

Η μονάδα αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στον άμεσο και καθημερινό έλεγχο των παράνομων εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας καθώς και της υπέρβασης της έντασης  των εκπομπών, με συνέπεια την εξάλειψη των τυχόν αρνητικών επιπτώσεων  στην τοπική κοινωνία μας και  στα σχολεία μας.