Δήμος Πεντέλης-Ανάρτηση Δασικών Χαρτών στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κουφού Πεντέλης της Δ.Κ. Πεντέλης

2018-07-31 18:20
  1. Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κουφού Πεντέλης της ΔΚ Πεντέλης.
  2. Η ανάρτηση αυτή έγινε σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου σχετικά με τα κίτρινα και ιώδη (οικιστικές πυκνώσεις) περιγράμματα του άρθρου 23 του Ν3889/2010 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 153 του Ν4389/2016 , ΦΕΚ 94/Α/27.5.2016). 
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την πληροφορία στο σύνδεσμο : https://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx
  4. Εφόσον επιθυμούν την  κατάθεση αντιρρήσεων μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες στον σύνδεσμο : https://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx
  5. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

        

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση  Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης

Αρμόδιος: κ. Ξανθάκος Ιωάννης,

Τηλ: 213-2050031 εσωτ.131, Email:xanthakos@melissia.gr