Δήμαρχος Βριλησσίων, Ξένος Μανιατογιάννης: "Απογράφομαι στον Δήμο μου - Συμμετέχω - Στηρίζω την πόλη μου"

2021-12-15 16:50

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  Απογράφομαι στον Δήμο μου. Συμμετέχω. Στηρίζω την πόλη μου.

Δήμαρχος Βριλησσίων, Ξένος Μανιατογιάννης: Απογράφομαι στον Δήμο μου – Συμμετέχω – Στηρίζω την πόλη μου

 «Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στην διαδικασία της απογραφής και να ενημερώσω όσους από εσάς δεν μπορέσατε να απογραφείτε ηλεκτρονικά ότι η απογραφή συνεχίζεται με την μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων με απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ.

 Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι στην διαδικασία της απογραφής πληθυσμού, τόσο για τον Δήμο όσο και για τους Δημότες, καθώς η πληθυσμιακή ταυτότητα κάθε Δήμου είναι εκείνη που καθορίζει κεντρικές παραμέτρους της πολιτικής του και της χρηματοδοτικής στήριξής τους.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο αριθμός του μόνιμου πληθυσμού, που προκύπτει αποκλειστικά από την εθνική Απογραφή του πρώτου έτους κάθε δεκαετίας, καθορίζει τη χρηματοδότηση (μέσω της φορολογίας) που αποδίδεται σε κάθε Δήμο από το υπουργείο Εσωτερικών.

Με τη χρηματοδότηση αυτή ο κάθε Δήμος υποστηρίζει οικονομικά τις βασικές του δραστηριότητες και υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής του (πρόκειται για τους ονομαζόμενους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, γνωστοί και ως ΚΑΠ).

 Σας καλώ να ολοκληρώσουμε με επιτυχία την διαδικασία απογραφής στον Δήμο μας, συνεργαζόμενοι με τους εξουσιοδοτημένους από την ΕΛΣΤΑΤ απογραφείς που θα διευκολύνουν την διαδικασία.

 Η συμμετοχή σας είναι δύναμη για τον Δήμο που κατοικούμε, εργαζόμαστε και ζούμε!»

 

 -------Συνεχίζεται η απογραφή με την βοήθεια απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ.

Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατάφεραν να απογραφούν μόνοι τους ηλεκτρονικά, θα απογραφούν από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

 

Πώς γίνεται η διαδικασία της απογραφής με την βοήθεια του απογραφέα:

 • Ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτεται κάθε κατοικία που δεν απογράφηκε ηλεκτρονικά

εφαρμόζοντας υποχρεωτικά τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

• Αν το νοικοκυριό επιθυμεί συνέντευξη δια ζώσης, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει είτε εντός είτε εκτός της κατοικίας, τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Στο τέλος της συνέντευξης θα δοθούν και τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα που θα απογραφούν.

• Αν το νοικοκυριό δεν επιθυμεί συνέντευξη δια ζώσης:

- Ο απογραφέας θα αφήσει το έντυπο ερωτηματολόγιο στο νοικοκυριό και θα συμφωνήσει για την ημέρα και ώρα παραλαβής του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου οπότε και θα δώσει και τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα που θα απογραφούν.

- Ο απογραφέας θα κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, με τηλεφωνική συνέντευξη και θα συμφωνήσει για την ημέρα και ώρα που θα παραδώσει τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα που θα απογραφούν.

Οι απογραφείς φέρουν, εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Είναι  υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

Η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών διεξάγεται κάθε 10 χρόνια στη χώρα μας και το αποτέλεσμά της είναι πολύ σημαντικό για τη χάραξη πολιτικών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

 Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο για τον Δήμο μας και τις γειτονιές μας!

                   https://www.facebook.com/vrilissia.gr 

                   https://www.instagram.com/dimosvrilission