Δήμαρχος Βριλησσίων // Η αλήθεια για την ίδρυση τρίτου λυκείου στην πόλη μας

2021-11-12 18:49

Αγαπητοί Συνδημότες,

Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε την ευθύνη του Δήμου προσέγγισε τα θέματα παιδείας με συνέπεια, γνώση, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και κυρίως χωρίς διάθεση ‘πολιτικής’ εκμετάλλευσης.

Δυστυχώς, όμως, με αφορμή το θέμα ίδρυσης τρίτου λυκείου στην πόλη μας, ο κ. Πισιμίσης επέλεξε, για άλλη μια φορά μέσω δήλωσής του, να ακολουθήσει το δρόμο του λαϊκισμού με τη χρήση επιλεγμένης πληροφόρησης και αναληθών ισχυρισμών.

Δυστυχώς, όμως για τον κ. Ι. Πισιμίση η ίδια δήλωσή του αποδεικνύει τόσο την έλλειψη γνώσης και την άγνοια των διαδικασιών, αν και μέλος της τότε διοίκησης του δήμου ως αντιδήμαρχος Παιδείας, όσο και την αγωνιώδη προσπάθεια του να «ανακαλύψει» ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και την πλήρη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η ίδρυση μιας νέας σχολικής μονάδας, η στελέχωσή της και τελικά η λειτουργία της είναι μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία στην οποία συμμετέχουν αρκετοί φορείς.

2. Η διαδικασία αυτή γίνεται πολύ πιο σύνθετη όταν ο χώρος στον οποίο θα ιδρυθεί και λειτουργήσει αυτή η σχολική μονάδα δεν ανήκει στο Δήμο.

3. Ο Δήμος Βριλησσίων το 2008 ξεκίνησε τις ενέργειές του, αποδεχόμενος το αίτημα της συλλογικής προσπάθειας φορέων να ιδρυθεί τρίτο Λύκειο.

4. Για το λόγο αυτό με τα από 5-6-2009 και 6-5-2010 πρακτικά καταλληλότητας κρίθηκε ο χώρος επί των οδών Κύπρου και Πλαταιών ΟΤ35 αναγκαίος και κατάλληλος για την ανέγερση του κτιρίου.

5. Ο Οργανισμός σχολικών κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.) με το αριθμό. ΕΓ 32Τ1/3114/6-4-11 έγγραφό του προς τον τότε Δήμαρχο της πόλης κ. Κ. Ιωαννίδη τον ενημέρωνε ότι: « Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του χώρου ως σχολείου και εκδοθεί ΦΕΚ χαρακτηρισμού είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειές για την απαλλοτρίωση του χώρου και την κατασκευή του χώρου».

6. Στο ΦΕΚ 233/ΑΑΠ/9-7-2012 δημοσιεύθηκε ο χαρακτηρισμός του προαναφερόμενου χώρου ως Κοινωφελής χώρος Γυμνασίου – Λυκείου.

7. Ακολούθησε υπηρεσιακή απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής κατά της οποίας ασκήθηκε αίτηση ακύρωσής ενώπιον του Συμβούλιου της Επικρατείας (ΣτΕ).

8. Ο Οργανισμός σχολικών κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.) με το αριθμό. ΕΓ 32Τ1/15190/10-12-2013 έγγραφό του προς τον τότε Δήμαρχο της πόλης κ. Κ. Ιωαννίδη τον ενημέρωνε ότι: « Προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες απόκτησής χώρου για την ανέγερση του διδακτηρίου παρακαλούμε…να συγκροτήσετε εκ νέου την Επιτροπή Καταλληλόλητας…». Σημείωνε δε επίσης ότι η επιτροπή αυτή «…Θα κρίνει και την αναγκαιότητα απόκτησης χώρου μετά τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις - υποβιβασμούς Σχολικών Μονάδων, για την ανέγερση του 3ου Λυκείου Βριλησσίων». Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε το 2014 δεν συνεδρίασε λόγω της δικαστικής εκκρεμότητας.

9. Το 2016 το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης. Στις 28/2/2018 με έγγραφό μας με αρ. πρωτ.2703/28-2-2018 προς το Υπουργείο Παιδείας Περιφερειακή Δ/νση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης επικαιροποιήσαμε την αναγκαιότητα καθώς και την προτεραιότητα απόκτησης του χώρου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την απαλλοτρίωση από τις Κτηριακές Υποδομές ΑΕ και αφορούν στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής.

10. Ο ΟΣΚ Α.Ε. έχει μετατραπεί σε Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Τον Ιούνιο του 2020 ο Δήμος με το αριθμό. 7484/ 30-6 - 2020 έγγραφό του θέτει το ερώτημα αν ισχύουν οι δεσμεύσεις που είχαν αποτυπωθεί στο έγγραφο του ΟΣΚ Α.Ε. του 2011 και ποιες είναι οι ενέργειές της εταιρείας για την οριστική επίλυση του θέματος. Και ενώ ο Δήμος περιμένει ακόμη απάντηση, η ίδια εταιρεία με το αριθμό. 14079/ 5-10- 2020 έγγραφό της απαντά στον πληρεξούσιο δικηγόρο των ιδιοκτητών ότι μέχρι τότε δεν είχε κηρυχθεί από την εταιρεία αναγκαστική απαλλοτρίωση για το συγκεκριμένο οικόπεδο. Αυτό ισχύει και σήμερα.

11. Τον Ιανουάριο του 2021 ο Δήμος συστήνει νέα επιτροπή καταλληλόλητας ή οποία συνεδριάζει προς τις αρχές καλοκαιριού και σε πρόσφατη συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει εκ νέου το Πρακτικό καταλληλόλητας για να ξεκινήσει νέος γύρος ενεργειών και διεκδικήσεων.

Αγαπητοί Συνδημότες,

Η Δημοτική αρχή συνεχίζει τη διαδικασία με όλα τα νόμιμα μέσα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες και διεκδικεί το καλύτερο για την εκπαίδευση στο Δήμο μας. Η προσπάθεια είναι κοινή και διαρκής.

Και η πρόσκληση – πρόκληση ανοικτή σε όλους. Αρκεί να το πιστεύουν και όχι να το βλέπουν ως ευκαιρία άσκησης μικροπολιτικής.

Εμείς ΜΑΖΙ συνεχίζουμε.

Ο Δήμαρχος

Ξ. Μανιατογιάννης