Διευκρινιστικές οδηγίες ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τη μοριοδότηση στις προσλήψεις υπηρεσιών καθαριότητας στις σχολικές μονάδες

2020-08-24 15:51

Διευκρινιστικές οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. όσον αφορά τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων στις προσλήψεις προσωπικού σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Μοριοδότηση page 0001

Μοριοδότηση page 0002