Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές

2019-01-31 19:29

Το Υπουργείο Εσωτερικών, από 1/1/2018, έχει αναλάβει την αρμοδιότητα καταβολής των επιδομάτων αποζημίωσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΣ είναι αρμόδιο για την καταβολή των παρακάτω αποζημιώσεων:

 • Οικονομική ενίσχυση, ποσού 586,94 Ευρώ σε κάθε οικογένεια που έχει πληγεί η κύρια κατοικία της, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους (Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες).
   
 • Εκτός των 586,94 Ευρώ που δίνονται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 586,94 Ευρώ.
   
 • Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 586,94 Ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.
   
 • Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 5.869,41 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή της πληγείσας κύριας οικίας (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας οικίας.
   
 • Οικονομική ενίσχυση 4.402,05 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

Υπολογισμός ποσού αποζημίωσης αντικατάστασης οικοσκευής ή απλών επισκευαστικών εργασιών 
Αριθμός Μελών Οικογένειας
Βαθμός Ζημίας

Μέγεθος Κατοικίας

Με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 271, ν. 4555/19.07.2018, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβλέψει ότι οι ως άνω οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες.

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com