Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές

2019-01-31 19:29

Το Υπουργείο Εσωτερικών, από 1/1/2018, έχει αναλάβει την αρμοδιότητα καταβολής των επιδομάτων αποζημίωσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΣ είναι αρμόδιο για την καταβολή των παρακάτω αποζημιώσεων:

 • Οικονομική ενίσχυση, ποσού 586,94 Ευρώ σε κάθε οικογένεια που έχει πληγεί η κύρια κατοικία της, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους (Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες).
   
 • Εκτός των 586,94 Ευρώ που δίνονται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 586,94 Ευρώ.
   
 • Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 586,94 Ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.
   
 • Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 5.869,41 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή της πληγείσας κύριας οικίας (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας οικίας.
   
 • Οικονομική ενίσχυση 4.402,05 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

Υπολογισμός ποσού αποζημίωσης αντικατάστασης οικοσκευής ή απλών επισκευαστικών εργασιών 
Αριθμός Μελών Οικογένειας
Βαθμός Ζημίας

Μέγεθος Κατοικίας

Με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 271, ν. 4555/19.07.2018, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβλέψει ότι οι ως άνω οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες.