Δελτίο Τύπου 5 συλλόγων ενάντια στον ΣΜΑ Μελισσίων

2021-06-05 01:41

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ «Η Πεντέλη μας», ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «το Νέο Μαρούσι», ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ Φυσιολατρική κίνηση,   Σύλλογος Πολιτών υπέρ των ρεμάτων ΡΟΗ.

 

 

25 Μαΐου 2021

 Το’ να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο……. κόβουν δέντρα στα Μελίσσια!!!!

 

Στις 9/12/2020, μόλις δημοσιεύτηκε ο νόμος με τον οποίο χωροθετήθηκε Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στα Μελίσσια σε περιοχή δασική, αναδασωτέα και εντός της ζώνης απόλυτης προστασίας της Ρεματιάς Πεντέλης- Χαλανδρίου,  σύλλογοι της περιοχής με επιστολές μας στις προς την παλιά και προς τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ ζητήσαμε την επανεξέταση αυτής της βλαπτικής επιλογής. Έχουν ήδη περάσει τέσσερις  μήνες  χωρίς απάντηση.

 • Στις 15/2/2021 στάλθηκε στον Δήμο Πεντέλης επιστολή με την οποία ζητούσαμε τα υδρολογικά και γεωλογικά στοιχεία από τις παλαιότερες μελέτες για το Νεκροταφείο και μετά από υπόδειξή του (16/3/21),   το ίδιο αίτημα υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση στις  14/4/21.   Έχουν περάσει τρεις & ένας μήνες αντίστοιχαχωρίς απάντηση.
 • Στις 22/2/2021 στάλθηκε επιστολή στον Δήμο Πεντέλης με την οποία ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τις μελέτες και τα προγραμματιζόμενα έργα στον συγκεκριμένο χώρο.  Έχουν ήδη περάσει τρεις μήνες  χωρίς απάντηση.
 • Στο πλαίσιο της ενημέρωσης οι σύλλογοι έστειλαν από τις 25/2/21 σχετικές επιστολές στον κ. Περιφερειάρχη από τον οποίο ζητούσαν συνάντηση. Έχουν ήδη περάσει τρεις  μήνες χωρίς απάντηση.

Τέλος, ενημερωτική επιστολή στάλθηκε στις 5/3/2021 στα κοινοβουλευτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένης και της ΝΔ. Προς τιμήν τους οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ 25 ανταποκρίθηκαν με την υποβολή ερωτήσεων ή αναφορών στον αρμόδιο Υπουργό.

Μόνο σε αυτό το επίπεδο ο κ. Υπουργός εδέησε να απαντήσει μέσω του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Γραφάκου, επισυνάπτοντας και απάντηση του Δήμου Πεντέλης .

Συμπέρασμα 1ο:  Βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά - ίσως μακρύτερα από ποτέ- από το επίπεδο δημοκρατικής διακυβέρνησης που εξασφαλίζει ρόλο στην κοινωνία των πολιτών και δεν την αντιμετωπίζει σαν αμελητέα οντότητα «προς διαχείριση», η οποία δεν ξέρει και δεν χρειάζεται να ξέρει.

Συμπέρασμα 2ο: Ας δούμε τις δύο επιστολές που παραδόξως έχουν και την ίδια ημερομηνία.  Άμεση επικοινωνία!!

Ο Δήμος Πεντέλης απαντάει ότι βάσει του άρθρου 142 του ν.4759/2020 «Προσωρινή Χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» εγκρίνεται η λειτουργία ΣΜΑ στα Μελίσσια. Ο κ. Γεν. Γραμματέας στην απάντησή του μας δηλώνει ότι δεν πρόκειται για «….χωροθέτηση» αλλά ….για παράταση λειτουργίας.  Ο Δήμος χρησιμοποιεί τον τίτλο του άρθρου και ο κ. Γεν. Γραμματέας την πρώτη πρόταση. Ευέλικτη νομική γλώσσα! Επιπλέον, ο κ. Γεν. Γραμματέας  αναγνωρίζει ότι αυτό το μέτρο λαμβάνεται για περιπτώσεις που «δεν ήταν εφικτό να λάβουν σχετική άδεια λειτουργίας». Σε αυτό το τελευταίο θα συμφωνήσουμε απόλυτα σε ότι αφορά τον ΣΜΑ στα Μελίσσια για τον οποίο έγιναν οι ερωτήσεις και τον οποίο γνωρίζουμε. Βάσει της ευρωπαϊκής και ελληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να χωροθετηθεί και να λάβει άδεια λειτουργίας στον συγκεκριμένο προστατευόμενο χώρο.  Εξ αυτού οι λεκτικές ασάφειες και ακροβασίες.

Και στα δύο έγγραφα προτάσσεται η επί 20ετία λειτουργία ΣΜΑ στην περιοχή. Παραλείπονται κάποιες….λεπτομέρειες! Ότι στην έκταση αυτή λειτουργούσε μόνον απόθεση και μεταφόρτωση φυτοκλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων, γεγονός για το οποίο υπάρχουν διαχρονικά μαρτυρίες μέχρι και πρόσφατα μετά τη ψήφιση του νόμου.  Ο όρος ΣΜΑ όμως περιέχει και την απόθεση, συμπίεση και μεταφόρτωση σύμμεικτων απορριμμάτων και αναφέρεται σε τελείως άλλης μορφής εγκατάσταση με διαφορετικές προδιαγραφές, οι οποίες μνημονεύονται και στο επίμαχο άρθρο του νόμου. Άλλη μία ασάφεια προς δικαιολόγηση της εγκατάστασης νέων και πλέον ρυπογόνων-αν δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα-δραστηριοτήτων, για τις οποίες έχει υπάρξει πρόβλεψη σε σύμβαση του Δήμου Πεντέλης με ιδιωτική εταιρεία.

Στο έγγραφο του κ. Γεν. Γραμματέα  επισημαίνεται ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 228, παρ.2γ, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μπορεί να προβαίνουν στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωση Αποβλήτων», ενώ στην επιστολή της κας. Δημάρχου αναφέρεται ότι «ο νόμος δεν περιέχει νομοθετική εξουσιοδότηση προς λήψη κάποιας Απόφασης από τον Δήμο μας». Αποποιούμενη κάθε ευθύνη και αποφεύγοντας την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο υπάρχει ισχυρή άποψη αντίθετη με τις πρωτοβουλίες της. Αλήθεια ποιος θα υλοποιήσει, με τι χρηματοδότηση και μέσω ποιων συμβάσεων το έργο που έχει αρχίσει και συνεχίζεται; Η Γεν. Γραμματεία του ΥΠΕΝ;  Για να ξέρουμε σε ποιόν τελικά πρέπει να απευθυνόμαστε.

Ερώτημα που αβίαστα προκύπτει είναι αν ο νέος ΣΜΑ θα έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας ή αν θα συνεχίσει να λειτουργεί ως παράνομος χώρος.  Σε αυτό το ερώτημα προσπαθεί να δώσει απάντηση πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος στην οποία αναφέρεται:

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης αδειών:

«κδ) εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της υπ’ αρ. 114218/31.10.1997 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1016), όπως προστατευτική περίφραξη του χώρου, διαμορφώσεις για την κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση πρόσβασης των οχημάτων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν απαιτούμενων αναλημματικών τοίχων, πετάσματα για αντιανεμική προστασία τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων (φυλάκιο/κτίριο προσωπικού), καθώς και τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής για τη λειτουργία του σταθμού και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.».

Η διάταξη “φωνάζει” ότι είναι φωτογραφική. Λύνει τα χέρια του Δήμου Πεντέλης ώστε να προχωρήσει σε εργασίες χωρίς έλεγχο και καμία αδειοδότηση! Εξηγούνται έτσι οι υπεκφυγές, οι ασάφειες, η άρνηση, η απόκρυψη πληροφοριών και η ανάγκη «κατά παραγγελία» νομοθέτησης.

 

Η κα. Δήμαρχος Πεντέλης όμως θα ενημερώσει τους δημότες της τι έχει σκοπό να κάνει;

 • Θα τους ενημερώσει που θα παροχετευτούν-σε μια περιοχή που δεν διαθέτει δίκτυο ακαθάρτων-τα όμβρια νερά που θα ξεπλένουν μία ρυπασμένη περιοχή, τα νερά καθαρισμού των απορριμματοφόρων και των κάδων και τα στραγγίσματα από την συμπίεση των σκουπιδιών; Θα συνεχίσουν όπως και σήμερα να κυλούν με ελεύθερη ροή μέσα στο ρέμα και να ταξιδεύουν σε όλη τη διαδρομή μέχρι το Χαλάνδρι και παραπέρα;
 • Θα τους ενημερώσει από πού θα κινούνται τα απορριμματοφόρα και οι βαρείς τράκτορες, τι έργα οδοποιίας θέλει να κάνει  και αν θα επιβαρυνθεί περιοχή κατοικίας;
 • Πράγματι θα γίνει τέτοια επένδυση μόνο για 3 χρόνια; Εντάξει, όποιος θέλει πολύ να το πιστέψει το πιστεύει.

 

Και επιπλέον, επειδή σύμφωνα με ένα άλλο σοφό γνωμικό «ενός κακού μύρια έπονται»!!

 • Θα μάθουμε ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να φυτέψει περιμετρικά σε αποστάσεις μικρότερες του μισού μέτρου(!) δεκάδες δενδρύλλια από το κρατικό δασικό φυτώριο, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν απότιστα και μαράθηκαν και πετάχτηκαν; (φωτό 1)
 • Και τέλος ποιος επίτρεψε την κοπή δέντρων ηλικίας περίπου 4 ετών από αναδάσωση που είχε γίνει από τον ΣΠΑΠ αφού η περιοχή είναι αναδασωτέα; Και τον τραυματισμό άλλων;  (φωτό 2,3)

Η εμμονή στην πάση θυσία εφαρμογή μιας ειλημμένης λαθεμένης απόφασης με συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις και ...σιωπές, δεν είναι κατά την άποψή μας αποτελεσματικότητα. Είναι απλά αυταρχισμός.

 
Φωτό 1. Τα ξεραμένα δενδρύλλια

Φωτό 2-3 . Συγκριτικές φωτογραφίες με τις κοπές δέντρων

 

Φωτό 4. Μεγάλα δέντρα τραυματισμένα από βαρέα οχήματα

Φωτό 5. Αποθέσεις ξερών φυτοκλαδεμάτων στις 23/5/2021, παρά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαίου.

 

 
Φωτό 6. «Διαχείριση» απορριμμάτων ! Εικόνα στις 23/5/2021.

 

Συνημμένα-παρακάτω: Οι αναφερόμενες απαντήσεις Δήμου & ΥΠΕΝ
 
Οι Σύλλογοι :

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - «Η Πεντέλη μας»
 2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 3. ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ - Φυσιολατρική κίνηση
 4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» το «Νέο Μαρούσι»

<>5.»