Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο της διαδικτυακής έρευνας για τη συμπεριφορά μας προς τα ζώα (αδέσποτα και μη)

2017-06-07 08:17
Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο της διαδικτυακής έρευνας για τη συμπεριφορά μας προς τα ζώα (αδέσποτα και μη)

Η ομάδα «Common View» επιχειρεί να σκιαγραφήσει την εικόνα της σημερινής κοινωνίας αντλώντας στοιχεία από τις διαδικτυακές έρευνες που οργανώνει,  μέσω των οποίων αξίες, στάσεις, συναισθήματα, συμπεριφορές και προβλήματα τίθενται υπό διερεύνηση αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία.

Ένα από αυτά που μπήκε ως θέμα μελέτης είναι η συμβίωση μας με τα ζώα συντροφιάς, τα αδέσποτα και όσα παθαίνουν αυτά τα πλάσματα εξαιτίας των ανθρώπων ενώ εξετάζονται και οι ευθύνες των αρμοδίων στην ορθή διαχείριση τους.

Για να συμμετάσχετε σε αυτή και να προσφέρετε – ανώνυμα την άποψη και τη γνώση σας – πρέπει να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

Οι δημιουργοί του ερωτηματολογίου αναφορικά με τους στόχους και τους σκοπούς τους επισημαίνουν: «Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αργά αλλά σταθερά έχει εμφανιστεί με αρκετή ένταση το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ταυτόχρονα επειδή πλέον οι ειδήσεις και οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται άμεσα λόγω της διείσδυσης του διαδικτύου σχεδόν καθημερινά μαθαίνουμε για περιστατικά κακοποίησης ζώων συντροφιάς είτε αυτά είναι δεσποζόμενα είτε αδέσποτα.

Αδέσποτος, προέρχεται από το «α» στερητικό και το «δεσπότης»:  Αυτός που δεν έχει  δεσπότη, αφεντικό στη καθομιλουμένη. Ξεκινώντας από  την  παραδοχή  ότι  ο  σκύλος,  εκτός  από  καλύτερος  φίλος του ανθρώπου, σύντροφος  και  συν-εργάτης  (φύλακας / τσοπάνης / ανιχνευτής), η έννοια του «αφεντικού»  παραπέμπει σε ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που - άσχετα αν είναι ευχάριστη - είναι κυρίαρχη.

Αλήθεια, πόσα είναι τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στην Ελλάδα, σε τι ποσοστά ανέρχεται η ιδιοκτησία ζώου συντροφιάς, τα ζώα συντροφιάς στην Ελλάδα διαβιούν σε συνθήκες ευζωίας ή όχι; Κατά πόσο ο πληθυσμός των αδέσποτων συνδέεται με τον πληθυσμό των δεσποζόμενων; Πόσο ορατές είναι οι περιπτώσεις κακοποίησης; Η καθ’ ύλην αρμόδια τοπική αυτοδιοίκηση και οι σχετικές δομές παράγουν έργο; Αν ναι, ποιο είναι αυτό; Πόσο ικανοποιημένη είναι η κοινωνία  από το όποιο έργο παράγεται;

Πόσο ενημερωμένοι είμαστε σαν πολίτες απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι κυρίως ζήτημα πολιτισμού, σεβασμού απέναντι στα ζώα;

Σε αυτά τα πλαίσια και προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα παραπάνω σχεδιάστηκε η έρευνα αυτή. Σας ζητούμε να συμβάλετε σε αυτή την προσπάθεια συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. Όλες οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν τελούν κάτω από απόλυτη εχεμύθεια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων. Τα ευρήματα θα φωτίσουν το πρόβλημα και θα βοηθήσουν να διαμορφωθούν προτάσεις με σκοπό σταδιακά να μειωθεί η ένταση του προβλήματος».

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com