Αναστασία - Αικατερίνη Αλεξοπούλου // Μη ολοκλήρωση των αγωγών ακαθάρτων και συγκέντρωση βοθρολυμάτων στην κάτω πλατεία του Ηλιακού Χωριού

2021-11-29 18:21

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 9/5/2021

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς:    Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

            Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

            Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων     

 

ΘΕΜΑ:  «Μη ολοκλήρωση των αγωγών ακαθάρτων και συγκέντρωση βοθρολυμάτων στην κάτω πλατεία του Ηλιακού Χωριού»

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,        

Ως γνωστόν, το Ηλιακό Χωριό, στον Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης, αποτελεί, εδώ και χρόνια, πρότυπο οικισμό, ο οποίος αποσκοπούσε στην ενεργειακή του αυτονομία, θεωρείται, δε, μοναδικός στο είδος του στην Ευρώπη. Εξ' ου και θα έπρεπε η εν γένει λειτουργία των δομών του να είναι πλήρης και παραδειγματική, με ολοκληρωμένα δίκτυα ηλεκτροϋδραυλικής αυτάρκειας. Στην πραγματικότητα, όμως, το Ηλιακό Χωριό αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τους αγωγούς ακαθάρτων του οικισμού του, γεγονός το οποίο επιβαρύνει και δυσχεραίνει την καθημερινή ζωή των κατοίκων του. Η κατάσταση αυτή, μάλιστα, συνιστά, πλέον, ένα σχεδόν μόνιμο και πάντως, χρόνιο πρόβλημα, εφ' όσον είναι πολυκαιρισμένες οι ανωτέρω διαπιστώσεις περί του ημιτελούς χαρακτήρα και της δυσλειτουργίας του εν λόγω δικτύου.

Συγκεκριμένα, εδώ και πολλά έτη, το έργο των αγωγών ακαθάρτων και των διακλαδώσεών τους δεν έχει συμπληρωθεί και παραμένει ανολοκλήρωτο, με συνέπεια να παρατηρούνται, συχνά, εμφράγματα στο δίκτυο και να συγκεντρώνονται, έτσι, βοθρολύματα, τα οποία μάλιστα φθάνουν έως το κέντρο (κάτω πλατεία) του Ηλιακού Χωριού. Σε περιπτώσεις, δε, έντονων βροχοπτώσεων, ο χώρος αυτός πλημμυρίζει από ακαθαρσίες, με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία, αλλά και να υποβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Μάλιστα, ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στο όλο θέμα το γεγονός ότι, ήδη υπάρχει σχέδιο προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες πλευρές για την ολοκλήρωση του δικτύου. Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε τα βασικά σημεία του σχεδίου της Τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στο Ηλιακό Χωρίο Πεύκης, ανάμεσα στην ΕΥΔΑΠ, στον ΟΑΕΔ και στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, συνταγμένο από την ΕΥΔΑΠ και σταλμένο και στα άλλα δύο μέρη για επεξεργασία και συμπληρώσεις-διορθώσεις, όπως δημοσιεύθηκε στον τοπικό Τύπο (https://www.xtypos.gr/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bb%cf%85%ce%ba%cf%8c%ce%b2%cf%81%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%ba%ce%b7%cf%82/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae/?Fbclid=lwAR2nRb95Qc68-dXPZtm-uWn8siIDI3FDmzs3L8MMaIK1EEV5ganVFPwPGul):

Το Ηλιακό Χωριό διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, μέσω του οποίου, τα λύματα οδηγούνται σε συλλεκτήρα ακαθάρτων της περιοχής και καταλήγουν στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας προς επεξεργασία.

Το κατασκευασθέν δίκτυο είναι σε λειτουργία. Υπολείπεται όμως η κατασκευή αγωγών του δικτύου προς ολοκλήρωσή του, η κατασκευή νέων διακλαδώσεων και ακόμη, η ανακατασκευή υφιστάμενων διακλαδώσεων, μη ορθά κατασκευασθέντων, προς εξυπηρέτηση όλων των κατοικιών, με τον πλέον εύρυθμο τρόπο. Η κατασκευή των ανωτέρω, κατόπιν του χαρακτηρισμού του εσωτερικού οδικού δικτύου από ιδιωτικό σε δημοτικό, είναι αρμοδιότητας Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολιτείας και την τήρηση των βασικών κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, απαιτείται η ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης στο Ηλιακό Χωριό που βρίσκεται στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης. Προς τούτο, δεδομένου ότι έχει ήδη κατασκευαστεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ο συλλεκτήρας της περιοχής (πρωτεύον δίκτυο), απαιτείται η ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της εν λόγω περιοχής (δευτερεύον δίκτυο) με την κατασκευή αγωγών που δεν έχουν κατασκευαστεί.

Η κατασκευή του δευτερεύοντος (εσωτερικού) δικτύου των αγωγών ακαθάρτων καθώς και των συνδέσεων ακινήτων (εξωτερικές διακλαδώσεις) ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Φορέα Υλοποίησης, αλλά περιέρχεται μετά την κατασκευή στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως Κυρίου του Έργου.

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την άμεση και αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών και δράσεων για την υλοποίηση των έργων στο Ηλιακό Χωριό.

Για την συντονισμένη και ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης εκχωρεί δια της παρούσης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τις ανήκουσες σε αυτόν αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Φορέα Υλοποίησης της κατασκευής δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην γεωγραφική έκταση αρμοδιότητάς του, καθώς και της κατασκευής των αντίστοιχων συνδέσεων των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (τριτεύον δίκτυο)”.

Είναι, λοιπόν, άμεση ανάγκη να κατασκευασθεί και να συμπληρωθεί το δίκτυο αγωγών του Ηλιακού Χωριού, όπου το τελευταίο δεν έχει συμβεί, όπως, επίσης και να αποκτήσει κάθε πολυκατοικία του εν λόγω οικισμού τη δική της αυτοτελή σύνδεση με το όλο δίκτυο αγωγών, έτσι ώστε να ξεπεραστεί ένα σχεδόν πάγιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του και να απομακρυνθούν οι επικίνδυνες εστίες μόλυνσης τις οποίες προκαλούν τα βοθρολύματα, που εκχύονται από το ως άνω ανολοκλήρωτο δίκτυο αγωγών. Με την παρούσα ερώτηση, επισυνάπτουμε ως συνημμένες 2 (δυο) σχετικές φωτογραφίες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποιες είναι οι δράσεις στις οποίες προτίθεσθε να προβείτε, άμεσα, έτσι ώστε να  αντιμετωπιστεί και να επιλυθεί οριστικά το ως άνω πρόβλημα με το ημιτελές δίκτυο αγωγών ακαθάρτων, στο Ηλιακό Χωριό, του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

(επισυνάπτονται οι δύο ως άνω αναφερόμενες φωτογραφίες)

Ηλιακό Χωριό: Μια δικαίωση των αγώνων μας!

 

Αναστασία-Αικατερίνη Αλεξοπούλου *

 

          Είναι, χωρίς αμφιβολία, μία νίκη για το Ηλιακό Χωριό του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, και τους κατοίκους του: στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η πολυπόθητη (εδώ και δεκαετίες) ανακατασκευή του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού! Μόλις πριν από μερικά εικοσιτετράωρα υπογράφηκε γι' αυτό τον σκοπό η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον ΟΑΕΔ, την ΕΥΔΑΠ και τον ενδιαφερόμενο Δήμο. Τίθεται έτσι, επιτέλους, τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα του πρότυπου οικισμού, που απειλούσε να καταστεί μόνιμο και ταλαιπωρούσε αφάνταστα τους δημότες.

          Ως πολίτης και ως κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, νιώθω διπλά δικαιωμένη. Κι αυτό, γιατί ήδη από τον περασμένο Μάιο είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ για την ευοίωνη αυτή κατάληξη, φέρνοντας το θέμα με Ερώτησή μου στη Βουλή των Ελλήνων. Ήταν ένα χρέος μου απέναντι στους συμπολίτες μου του Ηλιακού Χωριού. Συγκεκριμένα, με την υπ' αριθμόν 6423 Ερώτησή μου, από τις 9 Μαΐου 2021, με θέμα “Μη ολοκλήρωση των αγωγών ακαθάρτων και συγκέντρωση βοθρολυμάτων στην κάτω πλατεία του Ηλιακού Χωριού”, αναφέρθηκα διεξοδικά στο πρόβλημα. Αξίζει εδώ να παραθέσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της Ερώτησης:

          “...το Ηλιακό Χωριό αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τους αγωγούς ακαθάρτων του οικισμού του, γεγονός το οποίο επιβαρύνει και δυσχεραίνει την καθημερινή ζωή των κατοίκων του. Η κατάσταση αυτή, μάλιστα, συνιστά, πλέον, ένα σχεδόν μόνιμο και πάντως, χρόνιο πρόβλημα, εφ' όσον είναι πολυκαιρισμένες οι ανωτέρω διαπιστώσεις περί του ημιτελούς χαρακτήρα και της δυσλειτουργίας του εν λόγω δικτύου. Συγκεκριμένα, εδώ και πολλά έτη, το έργο των αγωγών ακαθάρτων και των διακλαδώσεών τους δεν έχει συμπληρωθεί και παραμένει ανολοκλήρωτο, με συνέπεια να παρατηρούνται, συχνά, εμφράγματα στο δίκτυο και να συγκεντρώνονται, έτσι, βοθρολύματα, τα οποία μάλιστα φθάνουν έως το κέντρο (κάτω πλατεία) του Ηλιακού Χωριού. [...] Είναι, λοιπόν, άμεση ανάγκη να κατασκευασθεί και να συμπληρωθεί το δίκτυο αγωγών του Ηλιακού Χωριού, όπου το τελευταίο δεν έχει συμβεί, όπως, επίσης και να αποκτήσει κάθε πολυκατοικία του εν λόγω οικισμού τη δική της αυτοτελή σύνδεση με το όλο δίκτυο αγωγών, έτσι ώστε να ξεπεραστεί ένα σχεδόν πάγιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του...”.

          Τώρα, μερικούς μόνο μήνες μετά, οι προσπάθειές μας για το Ηλιακό Χωριό δικαιώθηκαν! Βρέθηκε -καιρός ήταν- επιτέλους η λύση για εκατοντάδες οικογένειες που αντιμετώπιζαν ένα απαράδεκτο πρόβλημα επί τόσο πολλά χρόνια. Ένα πρόβλημα, συν τοις άλλοις, και Δημόσιας Υγείας, αφού πάντα ελλόχευε ο κίνδυνος γενικής μόλυνσης της περιοχής από τις ακαθαρσίες. Πράγματα αδιανόητα για την εποχή μας και τον σύγχρονό μας πολιτισμό. Δόξα τω Θεώ, η Ερώτηση του Μαΐου κινητοποίησε τον βραδυκίνητο κρατικό μηχανισμό, οι υπογραφές μπήκανε και το έργο ξεκινάει... Λύτρωση πραγματική για έναν οικισμό που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 ως πρότυπο.

          Θέλω να σημειώσω εδώ, ότι το θέμα δεν με απασχόλησε μακρόθεν, από μια καρέκλα. Κατέβηκα η ίδια στο κέντρο του Ηλιακού Χωριού, αρκετές φορές, όπου και κάθισα επί πολλές ώρες, συνομιλώντας με τους κατοίκους και με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μου είπαν για το πώς έχουν επακριβώς τα πράγματα. Κράτησα λεπτομερείς σημειώσεις, ακούγωντάς τους προσεκτικά. Και να που λύση δόθηκε! Αυτός δεν είναι, άλλωστε, ο ρόλος του Βουλευτή; Είναι εκπρόσωπος του λαού, σάρκα από τη σάρκα του, και οφείλει να θέτει στην εκάστοτε Κυβέρνηση ό,τι ζήτημα απασχολεί την τοπική κοινωνία!

          Ναι, είναι δικαίωση. Ο λόγος του κυρίου Υπουργού, που ομολόγησε πως τίποτε δεν είχαν κάνει ως πρόσφατα: “Έρχεται να δοθεί λύση σε αυτό το απαράδεκτο πρόβλημα”... Αλλά και ο λόγος του κυρίου Διοικητή του ΟΑΕΔ: “Άλλη μια χρονίζουσα εκκρεμότητα, που ταλαιπώρησε άδικα τους κατοίκους του Ηλιακού Χωριού, οδεύει προς οριστική επίλυση”... Δεν ήταν εύκολες οι προσπάθειές μας, οι μάχες που δόθηκαν σε κεντρικό επίπεδο. Μα τα καταφέραμε, για την πόλη μας, τον συνάνθρωπό μας, κι αυτό είναι που έχει σημασία και μένει!

          Βέβαια, οι μάχες για το Ηλιακό Χωριό δεν εξαντλούνται εδώ. Έχουν και άλλα πράγματα να γίνουν, σημαντικά κι εκείνα. Έχω ενημερωθεί σχετικά και ήδη ενεργοποίησα δράσεις, εντός και εκτός Βουλής. Το Ηλιακό Χωριό του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης πρέπει να γίνει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε: ένας οικισμός-μοντέλο για την ποιοτικότερη ζωή στο μέλλον! Κι αυτό θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε, με τις δυνάμεις μας και με τη στήριξη των συμπολιτών μας.

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com