Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου // Τράπεζες βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα μηχανική των ιστών και οργανικά μοσχεύματα

2021-07-07 19:31

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 30/6/2021

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς:      Τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ:    «Τράπεζες βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα, μηχανική των ιστών και οργανικά μοσχεύματα»

Κύριε Υπουργέ,        

Είναι γεγονός διαπιστωμένο και πολλαπλά τονισμένο από ειδικούς αλλά και τον Τύπο, ότι υφίσταται έλλειψη επαρκών αριθμητικώς δημοσίων τραπεζών βλαστοκυττάρων και εν γένει, δομών διαχείρισης οργανικών μοσχευμάτων στην χώρα, οι  δε ελάχιστες που υπάρχουν, κατ' ουσίαν υπολειτουργούν. Αντιστρόφως ανάλογα, στην θέση των δημοσίων σχετικών λειτουργούν ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων, πλην όμως, το νομικό καθεστώς που διέπει τις τελευταίες είναι στην καλύτερη περίπτωση ασαφές και πάντως, δεν αποσαφηνίζεται επαρκώς ότι ο τρόπος οργάνωσης, δομής και λειτουργίας τους λειτουργεί, κατά πρώτη προτεραιότητα, υπέρ των υγειονομικών αναγκών των πολιτών.

Το ως άνω γεγονός προξενεί, όπως είναι λογικό, σοβαρά προβλήματα σε ασθενείς που αναζητούν (π.χ) δότη μοσχεύματος και δεν βρίσκουν, ενώ θα ήταν δυνατόν, δια της κατάλληλης κρατικής πολιτικής, να βρουν, καθώς, έχει στο παρελθόν αναφερθεί ότι, εάν π.χ. επί γεννήσεων 100.000 περίπου παιδιών ανά έτος στην χώρα μας  συλλέγονταν εξ΄ αυτών 20.000 μοσχεύματα από αίμα πλακούντα, θα μπορούσαν τα εν λόγω μοσχεύματα να  μεταμοσχευθούν με επιτυχία σε ποσοστό 95% των ασθενών με λευχαιμία, σώζοντάς τους. Δυστυχώς, όμως, κατά τα επίσημα αποδεκτά στατιστικά δεδομένα, περίπου ένας στους τρεις ασθενείς χάνει τελικώς τη ζωή του, έχοντας την ανάγκη ζωτικής σημασίας μοσχεύματος, λόγω έλλειψης, συμβατού δότη.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν ότι, σε Κοινοτικές Οδηγίες, όπως η Οδηγία 98/44/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και στην Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πρόγραμμα πλαίσιο) 2013/C 373/02, προσδιορίζονται επακριβώς η λεγόμενη “μηχανική των ιστών”, καθώς και τα περί της Ενωσιακής χρηματοδότησης των ερευνών για τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, οπότε, είναι απαραίτητο να εναρμονιστεί με τις ανωτέρω κατευθύνσεις η σχετική ελληνική νομοθεσία. Πρέπει, δε, να σημειωθεί, ότι σε κάποιες χώρες, όπως στην Γαλλία, έχει απαγορευτεί η λειτουργία ιδιωτικών τραπεζών βλαστοκυττάρων.        

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια είναι η ποσοστιαία αναλογία και η σχέση ποσοστιαίας αντιστοιχίας επί του συνόλου, όσον αφορά, εφ΄ ενός, στις δημόσιες τράπεζες βλαστοκυττάρων, και αφ' ετέρου, στις αντίστοιχες ιδιωτικές, στην χώρα μας;

2. Προτίθεσθε να λάβετε υπόψη τα επιστημονικά και στατιστικά πληροφοριακά δεδομένα που έχουν αναπτύξει πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της “μηχανικής των ιστών” και να δρομολογήσετε την επακόλουθη βασιζόμενη επ΄ αυτών εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, επί του θέματος;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου