Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου // Τηλεργασία και απασχόληση ΑμΕΑ στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα μέσω ποσοστώσεων

2021-06-18 15:29

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 15/06/2021

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς:      Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ:   «Τηλεργασία και απασχόληση ΑμΕΑ στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα μέσω ποσοστώσεων»

Κύριε Υπουργέ,     

Είναι αυτονόητο ότι, στον σύγχρονο πολιτισμό μας και σε ένα κράτος δικαίου, τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), έχοντας  διαφόρων ειδών και βαθμών αναπηρίες, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα σε κάθε έκφανση του κοινωνικού βίου. Αυτό ισχύει και στο θέμα της εργασίας / απασχόλησής τους, που αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως των ψυχοσωματικών του διαφοροποιήσεων και ιδιαιτεροτήτων. Υπό τις σημερινές συνθήκες της πανδημίας του «COVID-19» και των επακόλουθων επιδράσεών του στον τομέα της εργασίας, κρίνεται ότι, η ένταξη των ΑμΕΑ στην αγορά εργασίας δύναται να γίνει με ευνοϊκότερους όρους, λόγω και της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας). Η τηλεργασία ειδικότερα, προσφέρει μία μοναδικής τάξης ευκαιρία για περαιτέρω ενσωμάτωση των ΑμΕΑ στην εργασιακή διαδικασία, εφ' όσον επιτρέπει στα άτομα αυτά  προσβασιμότητα στον εργασιακό τους χώρο, μέσω της τεχνολογίας, χωρίς την υποχρεωτική φυσική τους παρουσία σ' αυτόν.

Είναι, λοιπόν, εύλογο ότι, στην παρούσα φάση, με την έξαρση της πανδημίας του ιού «COVID-19», θα μπορούσε να αυξηθεί το ποσοστό εργαζομένων ΑμΕΑ στον Δημόσιο Τομέα, αλλά και να δοθούν επιπλέον κίνητρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη εργαζομένων με κινητικές δυσκολίες ή άλλες μορφές αναπηρίας.     

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Υπάρχει από πλευράς Κυβέρνησης κατάλληλος σχεδιασμός, που να προβλέπει την αύξηση της ποσόστωσης των εργαζομένων ΑμΕΑ στον Δημόσιο Τομέα, εν μέσω πανδημίας του «COVID-19»;

2. Προτίθεσθε να θεσπίσετε κίνητρα απευθυνόμενα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να διευκολύνονται να προσλαμβάνουν ανθρώπους με αναπηρίες, σε συνθήκες τηλεργασίας;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου