Αναστασία -- Αικατερίνη Αλεξοπούλου-Κίνδυνοι που προκύπτουν από την εκ νέου ανάρτηση εσφαλμένων δασικών χαρτών

2021-03-22 16:40

Αθήνα, 17/3/2021

Της: Αναστασίας -- Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς: Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: «Κίνδυνοι που προκύπτουν από την εκ νέου ανάρτηση εσφαλµένων δασικών χαρτών»

 

Κύριοι, κύριοι ΥπουργοΙ,

 

Πρόσφατα, η Κυβέρνηση προέβη στην εκ νέου δηµόσια ανάρτηση των δασικών χαρτών της χώρας, αφού, προηγουμένως, τους είχε αποσύρει, χωρίς, όµως, ενδιαµέσως να έχουν πραγµατοποιηθεί οι απαραίτητες διορθώσεις στα προφανή σφάλματα που εἶχαν από ετών επισημανθεί στους χάρτες αυτούς. Οἱ εν λόγω δασικοί χάρτες βασίστηκαν σε σχετικές µελέτς - έρευνες και προέκυψαν από την σύγκριση αεροφωτογραφιών των ετών 1945 και 1960 µε πιο σύγχρονες αεροφωτογραφίες, χωρίς, όµως, να έχουν αποτυπωθεί επ’ αυτών τελεσίδικες διοικητικές πράξεις, σαν αυτές να µην βρίσκονται εν ισχύ. Ειδικότερα, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων Κρήτης, Λέσβου, Σάµου, Χίου, Κυκλάδων, Κυθήρων και Αντικυθήρων, αγνοήθηκε η µη ύπαρξη του τεκμηρίου Ιδιοκτησίας γης υπέρ του Δημοσίου, στην δε περιφέρεια του Πρωτοδικείου Δωδεκανήσων δεν ελήφθη υπ' όψη η µη ενσωμάτωση του ιταλικού Κτηματολογίου στο αντίστοιχο ελληνικό, δεδομένου ότι, η συγκεκριμένη περιφέρεια ανήκε, έως το έτος 1948, στα όρια του Ιταλικού κράτους.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, και εν τοις πράγµασι, στους δασικούς αυτούς Χάρτες καταγράφηκε όχι µία ρεαλιστική εικόνα των πραγμάτων, αλλά µία εικονική πραγματικότητα, όπως π.χ. στην περίπτωση των Δὠδεκανήσων, τα οποία, λανθασμένα εμφανίζονται να καλύπτονται κατά ποσοστό 6570 από δασικές εκτάσεις και κατά 856 από χορτολιβαδικές. Συνέπεια της ανωτέρω κατάστασης, είναι ο αυθαίρετος χαρακτηρισμός ιδιοκτησιών σε δάση, δασωμµένους αγρούς και πράσινες εκτάσεις γης (φυσικούς βιοτόπους), κάτι που εξαναγκάζει, εκ των πραγμάτων, τους ιδιοκτήτες να προβούν σε ένσταση στη Διεύθυνση Δασών, καταβάλλοντας και το αντίστοιχο χρηματικό παράβολο, µε ό,τι Κάτι τέτοιο µπορεί να συνεπάγεται, ιδιαίτερα για τους κατόχους αναγκαίων µεγάλων εκτάσεων γης. Επισηµαίνουµε, μάλιστα, ότι πέραν των ως άνω, ελλοχεύει ακόµη και ο κίνδυνος απώλειας των περιουσιών των εν λόγω ιδιοκτητών γης, αφ' ής στιγμής Και µε βάση τα εμπειρικά δεδοµένα του παρελθόντος, η προοπτική επιτυχούς κατάληξης µίας ενστάσεως επιβάλλει την συμπερίληψη πλήθους  τεχνικών και  εκ των όσων παρατέθηκαν ανωτέρω, εἶναι εµφανής η επικινδυνότητα να αχρηστευθούν ή και να απωλεσθούν περιουσίες ιδιωτών, εξ αιτίας της ανάρτησης  λανθασμµένων δασικών χαρτών.

Με δεδοµένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οἱ κ. κ.Υπουργοί :

1. Τι είδους άµεσες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να λάβετε, έτσι ώστε να αποκατασταθούν, χωρίς την άδικη επιβάρυνση των πολιτών/διοκτητών γης, τα υπάρχοντα λάθη που εντοπίζονται στους αναμορφωμµένους δασικούς χάρτες της χώρας;

2. Προτθενται οἱ αρμόδιες Αρχές να αναγνωρίσουν τα πρόδηλα σφάλματα, Κατά την εξέταση από τις Δασικές Ὑπηρεσίες των σχετικών ενστάσεων των θιγόµενων από τα ανωτέρω λάθη ιδιοκτητών, Χωρίς παραπομπή αυτών στις επιτροπές αντιρρήσεων;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία -- Αικατερίνη Αλεξοπούλου


 

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com