Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου // Ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου

2021-07-07 19:27

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 29/6/2021

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς:      Τον κ. Υπουργό Υγείας

     Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ:  «Κίνδυνος για το περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία εκ των ιατρικών αποβλήτων των μικρών υγειονομικών μονάδων»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,   

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο Υγειονομικό Κανονισμό του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η συλλογή, μεταφορά και διάθεση των ιατρικών αποβλήτων που προέρχονται από Υγειονομικές Μονάδες πρέπει να γίνεται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε τα ιατρικά απόβλητα να συλλέγονται προσεκτικά, εντός ειδικών δοχείων και κατόπιν αυτού, να πραγματοποιείται η μεταφορά τους σε ειδικά οχήματα από άτομα εξειδικευμένα. Πλέον τούτου, κατά τον ίδιο ως άνω κανονισμό, συστήνεται η απολύμανση των ιατρικών αποβλήτων, ιδιαίτερα δε των μασκών, στολών, ασπίδων και του άλλου ιατρικού εξοπλισμού, η εναπόθεσή τους σε ειδικούς χώρους διάθεσης και η αποτέφρωσή τους σε ειδικές εγκαταστάσεις.         

Κατά την ελληνική, δε, νομοθεσία, και συγκεκριμένα, κατά την Εγκ. οικ. 128859/6177/2009: “Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες”, καθώς και την Υ.Α. οικ. 146163/2012, “Μέτρα και όροι για την διαχείριση αποβλήτων Yγειονομικών Mονάδων”, προβλέπονται φειδωλώς και κατά τρόπο ελλιπή οι απαραίτητες κατά την περισυλλογή και περαιτέρω τύχη των ιατρικών αποβλήτων διαδικασίες, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπ' όψιν, όπως είναι φυσικό, τα νεώτερα ιατρικά δεδομένα, δηλαδή η ραγδαία αύξηση των αποβλήτων αυτών λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού σχεδόν σε κάθε άκρη της Γης. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι εύλογη η ανάγκη επικαιροποίησης της σχετικής κείμενης υποάρχουσας νομοθεσίας.         

Λεπτομερέστερα, δε, αναφέρουμε ότι, κατά τις μαρτυρίες και τις σχετικές εμπειρικές διαπιστώσεις από νοσοκομειακούς χώρους, η απόρριψη και εναπόθεση των επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων των μικρών κυρίως Υγειονομικών Μονάδων γίνεται, κατά κόρον, σε κοινούς κάδους απορριμμάτων, αντί της πρέπουσας μεταφοράς τους σε μονάδες αποτέφρωσης ή αποκομιδής. Το εν λόγω πρόβλημα οφείλεται στην ασάφεια, κι ενδεχομένως, στην ατέλεια των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων, κατά τις οποίες, δεν υφίσταται ακριβής πρόβλεψη για την διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, που προέρχονται από μικρές υγειονομικές μονάδες.           

Είναι, δε, φανερό εκ των προηγηθέντων, ότι η υψηλή περιεκτικότητα των αποβλήτων αυτών σε βακτήρια και μικρόβια, συνιστά μείζον ζήτημα για το φυσικό περιβάλλον της χώρας, ενώ, επιπροσθέτως, διακυβεύει την προστασία της Δημόσιας Υγείας, σε μια χρονική συγκυρία, μάλιστα, καταπολέμησης του ως άνω  θανατηφόρου ιού με κάθε δυνατό ιατρικό ή άλλο μέσο. Άρα, γίνεται σαφές ότι, προέχει η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αυστηροποίηση της διαδικασίας περισυλλογής, μεταφοράς και απόρριψης των ιατρικών αποβλήτων και την κατασκευή ειδικών αποτεφρωτηρίων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας       

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιες είναι οι ισχύουσες υποχρεώσεις, κατά την κείμενη νομοθεσία, αναφορικά με την συγκέντρωση, μετακίνηση και απόρριψη των ιατρικών αποβλήτων των μικρών Υγειονομικών Μονάδων;

2. Προτίθεσθε να προωθήσετε την επικαιροποίηση της σχετικής νομοθεσίας, βάσει της εμπειρίας εκ της πανδημίας του «Covid-19», με τη νομοθετική πρόβλεψη για δημιουργία χώρων ειδικών αποτεφρωτηρίων των ιατρικών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου