Αναστασία Αικατερίνη Αλεξοπούλου-ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-Επιστροφή τελών κυκλοφορίας και αναστολή πληρωμών αυτών για το τρέχον ημερολογιακό έτος σε όσους εθίγησαν σοβαρά από την πανδημική κρίση

2021-03-12 15:49

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 7/3/2021

Της:  Αναστασίας — Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1 " Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς:              Ταν κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Τον κ. Υπουργό η ι κονο μ ι κών

ΘΕΜΑ:  «Επιστροφή Τελών Κυκλοφορίας και αναστολή πληρωμών αυτών για το τρέχον

ημερολογιακό έτος σε όσους εθίγησαν σοβαρά από την πανδημική κρίση»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Είναι αναμφίβολο το γεγονός ότι, τα συνεχή περιοριστικά μέτρα λειτουργίας της αγοράς («1οckαον νη»), που επιβλήθηκαν εξ αιτίας της πανδημίας του ιού «Cονίd-19», προκάλεσαν έντονα οικονομικά προβλήματα σε πλήθος συμπολιτών μας, που διαθέτουν ΙΧ αυτοκίνητα, οι οποίοι δεν μπόρεσαν λόγω δυσπραγίας να τα κυκλοφορήσουν, μην διαθέτοντας επαρκή Χρήματα για καύσιμα. Ως εκ τούτου, ύ α οχήματα αυτών των ανθρώπων έχουν παραμείνει, κατ' ουσίαν, σε αυεΙ s α κατά τη δ2άρκειια των περισσοτέρων μη ών του τελευταίου έτους.

Εν τούτοις, είναι αλήθεια, πως δεν υπήρξε, ως την παρούσα στιγμή, η απαραίτητη μέριμνα από πλευράς Πολιτείας, προκειμένου, οι πολίτες που αποδεδειγμένα προσεβλήeησαν οιcωωνομαε-zά από τα διαρ ή απααtl ορευτείήά μέτρα ν αί απαλλαγοάν α π ό τα τι οσά των Τελών Κυκλοφορίας των οχημάτων τούς. Επίσης, η Κυβέρνηση δεν έχει rι-ρονοήσει σχετικά με την αναστολή πληρωμών των Τελών Κυκλοφορίας των εν Λόγω συμπολιτών μας για το τρέχον ημερολογιακό έτος, η οποία, εκ της τρεχούσης καταστάσεως, κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη.

Είναι, επομένως, άμεσης ανάγκης η επανεξέταση από πλευράς σας του ζητήματος, που αφορά, αφενός, στο κατά πόσυν η καταβολή Τελών Κυκλοφορίας για ακυκλοφόρητα στην πράξη οχήματα αποτελεί δίκαιη ενέργεια, κατά το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, αλλά και αφετέρου, στο κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι πρακτικά εφικτό, έχοντας υπ' όψη ότι, χιλιάδες πολίτες καλούνται να πληρώσουν καταχρηστικά επιβεβλημένα υπέρογκα ποσά έμμεσων φόρων υπό δυσβάσταχτες για τους ίδιους οικονομικές συνθήκες.

Μ ε δεδομένα όλα τα παραπάνω, Ερωτώνται σι κ. εφ. Υπουργοί:

1. Εξετάζετε το ενδεχόμενο μερικής ή ολικής επιστροφής χρημάτων εκ των Τελών Κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων, σε όσους πολίτες αποδεδειγμένα υπέστησαν σοβαρή οικονομική βλάβη, εξ αιτίας των τρεχόντων μέτρων περιορισμού της αγοράς, καθώς και απαλλαγής αυτών από τα Τέλη Κυκλοφορίας, καθ όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τρέχουσα υγειονομική κρίση;

2. Προτίθεσθε να προβείτε σε αναστολή πληρωμών των Τελών Κυκλοφορίας των οχημάτων των ανωτέρω συμπολιτών μας για το τρέχον ημερολογιακό έτος, αφού συντρέχουν οι ανωτέρω συνθήκες καταχρηστικότητάς τους, συμβάλλοντας, κατ' αυτό τον τρόπο, στην οικονομική ελάφρυνση των τελευταίων;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αναστασία Αικατερίνη Αλεξοπούλου