Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου // Ανακατασκευή των οικιών των πληγέντων κατοίκων από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και αποφυγή κατεδάφισης παραδοσιακών οικημάτων

2021-09-01 23:26

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 20/8/2021

Της: Αναστασίας–Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς:              Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

            Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

         

ΘΕΜΑ:           «Ανακατασκευή των οικιών των πληγέντων κατοίκων από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και αποφυγή κατεδάφισης παραδοσιακών οικημάτων»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,       

Είναι γεγονός ότι, μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σε Εύβοια, Αττική, Πελοπόννησο, και αλλού, επιτακτική είναι η ανάγκη ελέγχου (αυτοψίας) κτηρίων, κατοικιών και λοιπών δομημένων χώρων, που υπέστησαν ζημίες από τις φωτιές, για λόγους, βασικά, ασφαλείας και σωματικής ακεραιότητας των κατοίκων και των εργαζομένων εντός αυτών. Η εν λόγω ανάγκη καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη για περιοχές της ελληνικής επαρχίας, όπου η τοπική οικονομία είναι αλληλένδετη με τον τόπο κατοικίας, εφ' όσον, μετά τις τελευταίες καταστροφές, ελλοχεύει ο κίνδυνος μαζικής εγκατάλειψης και εκκένωσης ολόκληρων γεωγραφικών ζωνών, με συνέπεια την ερήμωση της υπαίθρου της χώρας.           

Ειδικά, δε, σε ό,τι αφορά οικισμούς της βόρειας Εύβοιας, οι οποίοι επλήγησαν κατά μείζονα λόγο από τις πυρκαγιές του εφετινού καλοκαιριού, θα μπορούσε να αποφευχθεί η κατεδάφιση πολυαρίθμων κτισμάτων, τα οποία είναι, εκ των πραγμάτων, ανθεκτικά στην φωτιά, εφ' όσον είναι κατασκευασμένα από λίθους, συνεπώς, δεν υπάρχει ο κίνδυνος καθίζησής τους, όπως θα συνέβαινε εάν ήταν φτιαγμένα από τσιμέντο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο διπλός στόχος, αφ' ενός, της διαφύλαξης της αισθητικής της ευρύτερης περιοχής, με την διατήρηση των παραδοσιακών οικημάτων που αποτελούν διαχρονικά σύμβολά της, ενώ αφ' ετέρου, αποτελούν τα εν λόγω κτίσματα παράγοντα διατήρησης της ντόπιας ταυτότητας των κατοίκων. Η διάσωσή τους, δε, θα παράσχει ένα επιπλέον έμμεσο κίνητρο στους ντόπιους, ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να συμβάλλουν στην οικονομική του ανάκαμψη και εξέλιξη.

Είναι, λοιπόν, επιβεβλημένη η ανάγκη να ληφθεί σοβαρά υπ' όψη από τους αρμοδίους εμπειρογνώμονες, η ιστορική συνέχεια και ο αισθητικός χαρακτήρας παραδοσιακών κτισμάτων, που βρίσκονται εντός των ορίων των καμένων εκτάσεων, ιδίως, στην περιοχή της βόρειας Εύβοιας, αλλά και αλλού, ούτως ώστε αυτά να μην κατεδαφισθούν, αλλά να συντηρηθούν, ως έχουν. Θα πρέπει, επομένως, για τον σκοπό αυτό να διεξαχθεί ενδελεχής έλεγχος των πληγέντων κτηρίων, ο οποίος να λαμβάνει κατά νου τις τοπικές ιδιαιτερότητες (φύση και κλίμα), αλλά και την διευκόλυνση της παραμονής των κατοίκων στις πατρογονικές τους εστίες.                       

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια είναι τα μέχρι στιγμής πορίσματα των επιτοπίων ελέγχων που διεξήχθησαν επί των πληγέντων κτισμάτων στις καμένες περιοχές της χώρας, και πόσα εξ αυτών αποτελούν οικήματα κατασκευασμένα από πέτρα;

2. Προτίθεσθε, εφόσον υπάρχει το περιθώριο επισκευής των ως άνω πέτρινων κτισμάτων, να αξιολογηθούν τα τελευταία, ως διατηρητέα;

3. Με ποιον τρόπο αποσκοπείτε να διαφυλάξετε και να προστατεύσετε τα παραδοσιακά κτίσματα της ελλαδικής υπαίθρου, που βρίσκονται εντός καμένων περιοχών, διασφαλίζοντας, έτσι, την ιστορική συνέχεια και το ιδιάζον αισθητικό τοπίο πολλών περιοχών της χώρας, αλλά και την συνέχιση της κατοίκησης αυτών των γεωγραφικών περιοχών από τον ντόπιο ελληνικό τους πληθυσμό;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com