Ανακοίνωση ΠΣΠ - ​Δημόσια Διαβούλευση για το «Master Plan» του Πεντελικού

2021-12-08 18:25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6-12-2021

 

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για το «Master Plan» του Πεντελικού

 

​​Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης (ΠΣΠ) έλαβε από το Υπουργείο Πολιτισμού το πλήρες τεύχος του περιβόητου “master plan” / Γενικού Σχεδίου Ενεργειών για το Πεντελικό, μετά από πολύμηνη προσπάθεια και επίμονη άρνηση του Δήμου Πεντέλης να το χορηγήσει.
 

Αναγνωρίζοντας ότ​​ι η αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας στο Πεντελικό είναι ένα επιτακτικό και πολύ σοβαρό ζήτημα, που αφορά όλους τους κατοίκους των οικισμών και πόλεων που εφάπτονται στο βουνό αλλά και όλους τους κατοίκους της Αττικής, ο ΠΣΠ δημοσιοποιεί το τεύχος και τη σχετική απόφαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, αφού δεν το έκανε ως όφειλε ο Δήμος Πεντέλης, να ζητήσει τη γνώμη σας για τις στοχεύσεις του.
 

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν και ζητούν απάντηση είναι:

  1. ​​Απαντούν αποτελεσματικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο αίτημα της αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας στο Πεντελικό;
  2. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα του βουνού, κατά είδος και κατά γεωγραφική περιοχή, για τα οποία δεν περιλαμβάνοντα​ι στο τεύχος αναφορές και προτάσεις αντιμετώπισης​​​;
  3. Διασφαλίζεται η αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας στο Πεντελικό με αποσπασματικές παρεμβάσεις από κάθε Δήμο ξεχωριστά ή απαιτείται ολιστική γεωγραφική και θεματική αντιμετώπιση;
  4. Υπάρχουν ανάγκες των περίοικων που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν αλλά αγνοούνται;
  5. Θεωρείται εύλογος ο όγκος των διαχεόμενων στο βουνό αστικών χρήσεων (γήπεδα, πάρκινγκ, θέατρo, κλπ);
  6. Πόσο επαρκές μπορεί να θεωρείται ένα Γενικό Σχέδιο (master plan) για το Πεντελικό, στη σύνταξη του οποίου δεν συνέβαλε διεπιστημονική ομάδα παρά μόνο ένας Επιστήμονας, εκλεκτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πεντέλης;

Καταθέστε την γνώμη σας στο epentelimas@gmal.com για να συνδιαμορφώσουμε το όραμα και τον οδικό χάρτη της αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας στο Πεντελικό.

Για την Πεντέλη των περίοικων και των κατοίκων της Αττικής, την ΠΕΝΤΕΛΗ ΜΑΣ.


Δείτε το ​Master Plan ​και την απόφαση του ΚΑΣ στο site του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεντέλης https://bit.ly/3rGad9s

Δείτε την ανακοίνωση στη σελίδα μας στο facebook https://bit.ly/3GibyXV


Το ΔΣ του ΠΣΠ