1η Μαρτίου-Παγκόσμια ημέρα Πολιτικής Προστασίας

2017-03-03 16:22

Την 1η Μαρτίου 2017 εορτάστηκε η  Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας.

            Η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας καθιερώθηκε το 1990 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Άμυνας και  αποτελεί θεσμό με ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κάθε είδους κινδύνους –φυσικούς και τεχνολογικούς – λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης.

            Συνδέεται με την αντιμετώπιση καταστροφών και  εκτείνεται καλύπτοντας τον τομέα της πρόληψης, το σχεδιασμό, την ετοιμότητα, αλλά και τη διαχείριση των συνεπειών της, ενώ αποτελεί το θεσμό συνένωσης των δυνάμεων όλων των πολιτών έναντι φυσικών και ανθρωπογενών απειλών ή κινδύνων, που μπορούν να διαταράξουν σε καιρό ειρήνης την κοινωνική λειτουργία.

            Αποτελεί σημαντικό φορέα της σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας που αποβλέπει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, (Ν. 3013/2002, Άρθρο 3) από φυσικές, (δασικές πυρκαγιές, έντονα καιρικά φαινόμενα) ή ανθρωπογενείς καταστροφές (τεχνολογικές, βιολογικές, χημικές) ταχείας ή βραδείας εξέλιξης, που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, προκαλώντας καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

            Οι έκτακτες αυτές καταστάσεις, που είναι αναπόφευκτες, απαιτούν  για την ομαλότερη προσαρμογή και αποκατάσταση των προϋπαρχουσών συνθηκών, την υποστήριξη των φορέων της πολιτικής προστασίας και κυρίως την εξασφάλιση των πόρων. 

Η Πολιτική Προστασία υπερασπίζεται  την αυτοδυναμία των πολιτών και των κοινοτήτων,  σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Ν. 3013/1-5-2002- ΦΕΚ-102 Α’/1.5.2002, με στόχο τη μείωση των συνεπειών των καταστροφών, έχοντας  και την μέριμνα των πολιτιστικών αγαθών και των υλικών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και υποδομών της χώρας.

Στην Ελλάδα το 1995, καθιερώθηκε θεσμικά η Πολιτική Προστασία με την ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας υπαγόμενη στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο θεσμός της Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα σημαντικός για την κοινωνία μας, προϋποθέτει σχεδιασμό, συντονισμού δράσης και πρόληψη, στοχεύοντας στη διαφύλαξη της κοινωνικής ισορροπίας.

Ο Δήμος Πεντέλης, οφείλει να έχει ανεπτυγμένο ένα αξιόπιστο σύστημα πολιτικής προστασίας για την προστασία των κατοίκων-δημοτών του και των περιουσιών τους.

Αυτό συνεπάγεται οργάνωση, σχεδίαση, κατάλληλη στελέχωση σε συνδυασμό εργαζομένων και εθελοντών, σύγχρονο εξοπλισμό, πέρα δε και πάνω από όλα χρειάζεται από όλους μας γνώση του τόπου μας και αγάπη σε αυτό.

Ο Δήμος Πεντέλης είναι πρωτοπόρος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας ο δασικός πλούτος του όμως καταστράφηκε από την κακή λειτουργία και ανικανότητα των αντιστοίχων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας του κράτους αφού οι φωτιές που τον κατέστρεψαν προήλθαν από τη βόεια πλευρά του Πεντελικού και ΠΟΤΕ από τη ζώνη ευθύνης του, θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί Αυτοδιοικητικό μοντέλο στα θέματα Πολιτικής Προστασίας (φωτιές, χιόνια, πλημμύρες, σεισμοί).

Για μία ακόμη φορά το μείζον για μας στα θέματα Πολιτικής Προστασίας είναι ότι υπάρχει μόνο ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΨΗ και ποτέ καταστολή, αφού αυτή είναι συνδεδεμένη με τη κεντρική διοίκηση.

            Οι στόχοι της Πολιτικής Προστασίας είναι να σώσει την οικονομία και το δημόσιο τομέα της χώρας, να προστατέψει και να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές των περιουσιών των πολιτών, να επαναφέρει την παραγωγή της και να διατηρήσει τις αρμονικές κοινωνικές της συνθήκες.