12 άξονες της Νέας Πνοής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

2019-05-17 12:50

Ανάπτυξη και Απασχόληση συνδετικοί κρίκοι ελπίδας και προοπτικής 

Βασικός πυλώνας του σχεδιασμού μας αποτελεί η ενίσχυση της τοπικής οικονομικής και εμπορικής ανάπτυξης καθώς και η ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης μέσω συγκεκριμένης δέσμης πολιτικών που θα εστιάζουν στην εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την ανάπτυξη, στον σχεδιασμό και στην υποστήριξη νέων ιδεών, προσεγγίσεων και πρωτοβουλιών που θα απαντούν στις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας και της αγοράς εργασίας και θα παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους:

 • Εισάγουμε και αξιοποιούμε τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα υλοποιώντας παρεμβάσεις που θα δώσουν ώθηση στην εμπορική δραστηριότητα της πόλης
 • Δημιουργούμε ένα “έξυπνο” Aνοιχτό Eμπορικό Kέντρο (Smart Open Mall) σε συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο με την ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης.
 • Εγκατάσταση ελεύθερου ασύρματου δικτύου (wi-fi) στους δημόσιους χώρους και στους χώρους εμπορικής δραστηριότητας (Λ. Πεντέλης, Πλατεία Αναλήψεως, Πλατεία Ελευθερίας, Γράμμου, Εθνικής Αντιστάσεως, Κύπρου, 28ης Οκτωβρίου, Κισσάβου, Αναπαύσεως) για πελάτες και επισκέπτες
 • Δημιουργία ειδικής εμπορικής ψηφιακής πλατφόρμας του Δήμου με χάρτες ζωντανής απεικόνισης της εμπορικής κίνησης (heat maps) και σύνδεσης πελατών- εμπόρων με δυνατότητα απευθείας διαφήμισης και προβολής των εμπορικών καταστημάτων
 • Λειτουργική ενοποίηση των δημόσιων χώρων πλατείας Αναλήψεως και πλατείας Ελευθερίας με δημιουργία ειδικής διάβασης ποδηλάτων και πεζών
 • Αναβάθμιση του δημόσιου εμπορικού χώρου με φυτεύσεις πρασίνου (π.χ. Λ. Πεντέλης, Γράμμου κ.α) και παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, συνολική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδοφωτισμού στον χώρο παρέμβασης
 • Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος στάθμευσης e- parking στο εμπορικό κέντρο της πόλης (Οδοί Γράμμου, Εθν. Αντιστάσεως, Αναλήψεως, Κύπρου, 28ης Οκτωβρίου, Αίαντος, Ομήρου, Θέτιδος) με στόχο την καταγραφή σε ζωντανό χρόνο των ελεύθερων θέσεων στάθμευσης και την πλοήγηση των οδηγών σε αυτές μέσω ειδικής εφαρμογής.
 • Δημιουργία ειδικής δομής- γραφείου για την απορρόφηση ευρωπαϊκών και περιφερειακών πόρων (ΕΣΠΑ)
 • Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Τοπική Απασχόληση, το οποίο θα καταγράφει την προσφορά και την ζήτηση εργασίας καθώς επίσης θα εκδίδει εκθέσεις με στατιστική τεκμηρίωση όσον αφορά τα ποσοστά και την διάρθρωση της τοπικής ανεργίας, την γενική απασχολησιμότητα αλλά και τις μορφές των τοπικών εργασιακών σχέσεων.
 • Δημιουργία Δημοτικής Δομής Απασχόλησης με στόχο την άσκηση ενεργητικής πολιτικής για την απασχόληση μέσα από την σύνδεση της καταγεγραμμένης προσφοράς με την ζήτηση εργασίας και την δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.
 • Σύνδεση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης με την ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και την ζήτηση εργασίας
 • Στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start – up) με ενίσχυση, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο πόρων, επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
 • Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Συντονισμός και υποστήριξη από πλευράς Δήμου πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Σε τομείς όπως η επεξεργασία των απορριμάτων/υπολειμμάτων, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κι η δημιουργία πολιτιστικού έργου, η κοινωνική επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να συνεισφέρει τόσο στην αύξηση της απασχόλησης όσο και στην ώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.
 • Αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για την απασχόληση, το οποίο προσφέρει μια σειρά από δυνατότητες μέσα από προγράμματα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, την επένδυση στην εκπαίδευση, την στήριξη της οικογένειας, και την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.