Ποιοι γλιτώνουν λεφτά αλλά και τον έλεγχο του ΕΝΦΙΑ

2014-09-24 16:26

Οικονομική ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έφερε απόφαση της γ.γ Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ. Όσων ο φόρος μειώθηκε τουλάχιστον κατά 300 ευρώ μετά την τελευταία εκκαθάριση που έγινε το περασμένο Σάββατο, δεν θα υποχρεωθούν να περάσουν από το έλεγχο στην εφορία σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος του ΕΝΦΙΑ.

Όπως γράφει η "Ναυτεμπορική", η απόφαση αναφέρει ότι «στις περιπτώσεις εκκαθάρισης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της παρούσας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 6 του N. 4223/2013». Αποκωδικοποιώντας την πρόβλεψη, προκύπτει ότι «η εκκαθάριση με βάση το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της παρούσας» είναι αυτή που ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και αφορά στα οικόπεδα εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών αλλά και στα ακίνητα της Κεφαλονιάς. Επίσης, η «μη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3β του άρθρου 6 του Ν. 4223/2013» αναμένεται ότι θα αφορά και στα καινούργια εκκαθαριστικά που θα εκδοθούν για όσους δικαιούνται έκπτωσης (π.χ πολύτεκνους, ανάπηρους, άτομα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για έκπτωση κλπ). Τι θα κερδίσουν όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι; Ανατρέχοντας στην παράγραφο 3β του άρθρου 6, αναφέρονται τα εξής: «Εφόσον, από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν, μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου». Άρα στην πράξη, όσοι γλίτωσαν ή θα γλιτώσουν περισσότερα από 300 ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ επειδή το υπουργείο Οικονομικών άλλαξε τις προϋποθέσεις χορήγησης εκπτώσεων ή τη μεθοδο υπολογισμού του φόρου για τα ακίνητα εκτός αντικειμενικών αξιών, δεν θα υποχρεωθούν να περάσουν από τον έλεγχο της εφορίας. Η πρόβλεψη της απόφασης, εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερους από 150.000 φορολογούμενους.
Όπως προκύπτει από την απόφαση στα διορθωμένα εκκαθαριστικά θα υπάρχουν ορισμένες «ειδοποιήσεις» από το υπουργείο Οικονομικών τις οποίες οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους. Για παράδειγμα αναφέρονται τα εξής:
1.     Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, επί της δήλωσης ΕΝΦΙΑ − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση.
2.     Στις περιπτώσεις, στις οποίες η μηχανογραφική εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1184/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Αυτή η περίπτωση είναι πολύ σημαντική. Η ΠΟΛ 1184 όριζε ότι η ΓΓΔΕ μπορεί να υπολογίσει τον ΕΝΦΙΑ βάσει «παραδοχών» σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων Όποιος λοιπόν δει τη σχετική ένδειξη θα πρέπει να ελέγξει το εκκαθαριστικό του καθώς οι «παραδοχές» το ποιο πιθανό είναι ότι δεν θα αποτυπώνουν τα πραγματικά στοιχεία του ακινήτου.
Η απόφαση της κυρίας Σαββαΐδου, περιγράφει και όλη τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εκκαθάριση του φόρου που θα προκύψει μετά την υποβολή εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων.