Νέες ειδικότητες!

2014-05-23 17:41

Νέα ειδικότητα «συμβούλου» και «γραφείου τύπου», σοβατζής! Φτιάχνουν λάσπη, αλλά μάλλον δεν ξέρουν ότι ο πρώτος που λερώνεται είναι ο ίδιος ο σοβατζής.

Θα επανέλθουμε δριμύτεροι! Το νου σας!