Δημοτικοί συνδυασμοί και ανακατατάξεις.

2013-11-06 18:51

Τον τελευταίο καιρό έχουμε πολλές ανακατατάξεις στο συνδυσμό "Νέα Πνοή" του δημάρχου Κώστα Ιωαννίδη.

Μέχρι στιγμής αποχώρησαν απο τον συνδυασμό και ανεξαρτητοποιήθηκαν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, ο Κώστας Παπασπηλίου, ο Σταμάτης Λένης και ο Κώστας Φαράκλας.

Οι κεραίες μας έχουν πιάσει σήματα ότι αναμένεται να αποχωρήσουν και άλλοι για την ακρίβεια γίνεται λόγος για άλλους δύο, όπως και να έχει ακόμα ο συνδυασμός του δημάρχου διαθέτει την πλειοψηφία στην ψήφιση των θεμάτων και αυτό οφείλεται στην διπλή ψήφο του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Αριθμητικά όμως είναι 14 της συμπολίτευσης και 14 της αντιπολίτευσης μαζί με τους ανεξάρτητους.

Εάν αποχωρήσει έστω και ένας απο τον συνδυασμό του δημάρχου τότε θα έχει πρόβλημα στην ψήφιση των θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο.