17 Μαρτίου 1966. Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, τα εγκαίνια της πρώτης λεωφορειακής γραμμής

17 Μαρτίου 1966. Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, τα εγκαίνια της πρώτης λεωφορειακής γραμμής