Συνέδριο Smart Regions 2.0 Διάσκεψη: Μεγιστοποίηση του δυναμικού καινοτομίας της Ευρώπης στο Ελσίνκι της Φιλανδίας

2017-06-06 14:40

Σε εκτέλεση απόφασης της Περιφεριακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) αντιπροσώπευσα μαζί με τον Δήμαρχο Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη κο Ιωακειμίδη Γεώργιο την ΠΕΔΑ στο Συνέδριο Smart Regions 2.0 Conference: Maximising Europe’s innovation potential που έγινε στο Ελσίνκι της Φιλανδίας από την 1η  έως την 2η Ιουνίου 2017.

Το Συνέδριο εξελίχθηκε σε εκθεσιακό χώρο της πόλης του Ελσίνκι και αντιπροσωπεύτηκε και η Περιφέρεια Κρήτης.

Κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν η ερευνητική διαδικασία των προωθημένων έξυπνων ανανεώσεων των Πανεπιστημίων σε δοκιμαστική διαδικασία των σχετικών κατά περίπτωση επιχειρήσεων και τελική εφαρμογή των τοπικών περιφερειακών δομών.

Επισημάνθηκε η διαφορετικότητα σκέψης και λειτουργίας εθνών και κοινωνιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτους. Διαφορετικότητα έντονα διακριτή στις θέσεις και στη λειτουργία κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο με το γραφειοκρατικό και Βρυξελλοκεντρικό  Ευρωπαϊκό σύστημα που η αυξημένη πολυσημαντικότητά του και εν πολλοίς παντοδυναμία του δεν του επιτρέπει να ακούει, να αποφασίζει και να λειτουργεί από την πολύμορφη περιφέρειά του προς το κέντρο, αλλά αντίστροφα.

Έτσι η πλατφόρμα που έθεσε το Συνέδριο δεν αναδεικνύει την Ευρωπαϊκή Ένωση που αγωνίζεται για την καλύτερη επικοινωνία των λαών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την σύσταση και λειτουργία καλύτερων δομών συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών, αλλά αναδεικνύει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κέντρο εντολών και όχι ως κέντρο «εργαλείων» για εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο κάθε χώρας.

Διεφάνη η ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ των περιοχών της Ευρώπης.

Αναδείχτηκε το πρόβλημα της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών για τον έλεγχο και την προώθηση της Περιφερειακής λειτουργίας της Ευρώπης.

Επισημάνθηκε η ανάγκη δημιουργίας καλύτερων δομών συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών, ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η παραπάνω πλατφόρμα.

Διαπιστώθηκε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί ως κέντρο διαταγών, αλλά ως κέντρο «εργαλείων» για την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο κάθε χώρας.

Η παρουσία σε Συνέδριο τέτοιου επιπέδου υπερεσιακών και αιρετών στελεχών της αυτοδιοίκησης κρίνεται ως απολύτως αναγκαία για τη λήψη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, για προώθηση θεμάτων και προβληματισμών και τελικά για την βελτίωση της λειτουργίας της συνεργασίας μας με την Ευρώπη προς όφελος των πολιτών.

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

       Δημήτριος Στεργίου-Καψάλης

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com