Στρατηγικό σχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

2015-03-20 19:14
D9D139AC56F9D88D5D2037B009925F41.jpg

  Η ανάγκη εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου με το οποίο η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα του δημόσιου συστήματος υγείας, διαπιστώθηκε στη διάρκεια των εργασιών της πρώτης συνάντησης της Ομάδας Εργασίας για την ΠΦΥ, η οποία έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία ενός κειμένου θέσεων και προτάσεων για την ανασυγκρότηση της δημόσιας Υγείας.

«Για να συμβεί αυτό, απαιτείται να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης των δομών που σήμερα είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση» , κατέληξε η Ομάδα των ειδικών.

Οι συμμετέχοντες παρατήρησαν ότι στην περίοδο της ανθρωπιστικής κρίσης που διανύουμε, η ανάγκη αναδιοργάνωσης της ΠΦΥ είναι επιτακτική καθώς θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της ισότιμης και καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού και της ανακούφισης των πολιτών.

Το κείμενο που θα προκύψει με την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας, θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ποιοτικού μοντέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισότητας.

Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό θα τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους υγειονομικούς φορείς που σχετίζονται με την ΠΦΥ ώστε μέσα από γόνιμο διάλογο να εμπλουτιστεί και να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και σοβαρή μεταρρυθμιστική παρέμβαση.

Πηγή : medicalnews.gr

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com