Πεντέλη-Χορήγηση Υποτροφιών Φοίτησης στο ΙΕΚ ΣΒΙΕ

2017-05-09 16:26

Ο Δήμος Πεντέλης στα πλαίσια του διαρκούς ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των δημοτών του, σας ενημερώνει ότι η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό  ΣΒΙΕ χορηγεί  πενήντα (50) πλήρεις  υποτροφίες διετούς φοίτησης σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου Δημοσίων Σχολείων της Αττικής που επιθυμούν να σπουδάσουν αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

            2. Στον Δήμο μας αναλογεί μία (1) θέση υποτρόφου.

            3. Για την επιλογή των τελικών δικαιούχων  θα λαμβάνεται υπόψη τόσο η επίδοση των μαθητών, όσο και η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών τους βάση μοριοδότησης.          

            Πιο αναλυτικά η μοριοδότηση αφορά:       

             α. Πολίτες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 10.000 € ( 50 μόρια)

             β. Ανεργία γονέων ( 50 μόρια για κάθε γονέα)

             γ. Μέλη μονογονεϊκών / πολύτεκνων οικογενειών (50 μόρια)

             δ. Βαθμός απολυτηρίου (έως 100 μόρια-ο τελικός βαθμός πολλαπλασιάζεται επί 5)

           4. Παράλληλα κάθε μαθητής/τρια που θα υποβάλει εγκαίρως την αίτησή του και θα συμπληρώσει περισσότερα από 100 μόρια με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, δικαιούται αυτόματα υποτροφία ενός έτους.    

            5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης , Καλαμβόκη 2α Μελίσσια , προσκομίζοντας τα σχετικά  δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

               6. Πληροφορίες στα τηλ. 2132050084, 2132050087.                       

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Σιρμποπούλου Έφη

Τηλ: 213-2050084 εσωτ.184, Email:sirbopoulou@melissia.gr

 

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com