Πεντέλη-Αντικατάσταση Προέδρου ΟΠΑΘ

2017-01-27 19:07

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 10/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης το οποίο έλαβε υπόψιν του την απόφαση του συνδυασμού της πλειοψηφίας «Δημοτική Συμμαχία» του Δημάρχου Πεντέλης Δημητρίου Στεργίου-Καψάλη με την οποία διεγράφη από το συνδυασμό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπούρας Βασίλειος, έγινε σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 στην έδρα του ΟΠΑΘ, ήτοι στις εγκαταστάσεις του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) (Κολυμβητήριο), η εγκατάσταση του νέου Προέδρου του ΟΠΑΘ Δημοτικού Συμβούλου Πεντέλης κ. Παναγιώτη Μούστρη από το Δήμαρχο Πεντέλης.

Ο Δήμαρχος κατά την ανάληψη καθηκόντων του νέου Προέδρου, έδωσε οδηγίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού και στους εργαζομένους.

 

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.