Οι λόγοι που μερικοί άνθρωποι είναι προσκολλημένοι στο κινητό τους

2016-03-24 17:23

smartphoness thumb large

Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα κατέχουν ένα smartphone και μερικοί από αυτούς είναι αρκετά προσκολλημένοι σε αυτό. Η προσκόλληση αυτή σε συνδυασμό με την συχνότητα που τσεκάρουν το κινητό τους τηλέφωνο για τυχόν ειδοποιήσεις, κλήσεις ή ακόμα και ειδήσεις, αποτέλεσαν ερέθισμα για την διεξαγωγή μελέτης από δύο ψυχολόγους.

Ο Henry Wilmer και Jason Chein από το Πανεπιστήμιο Temple των Ηνωμένων Πολιτειών , η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Psychonomic Bulletin & Review», ήρθε να ρίξει φως σχετικά με τους λόγους για τους οποίους κάποιοι άνθρωποι είναι περισσότερο προσκολλημένοι στο smartphone και στην κινητή τεχνολογία, από ότι οι άλλοι.

Η καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των smartphone και της κινητής τεχνολογίας είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των πιθανών προβλημάτων που συνδέονται με την υπερβολική χρήση τους. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι ηλεκτρονικές συσκευές παίζουν ολοένα και πιο κυρίαρχο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή, ελάχιστες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για την πιθανή σύνδεση μεταξύ συμπεριφοράς χρήσης και ειδικές νοητικές διεργασίες και χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό, οι Wilmer και Chein έθεσαν ως στόχο να προσδιορίσουν εάν οι άνθρωποι που αναφέρουν υπερβολική χρήση κινητής τεχνολογίας μπορεί επίσης να έχουν διαφορετικές τάσεις προς την ανυπομονησία για ικανοποίηση, ή μπορεί να παρουσιάζουν ατομικές διαφορές στον έλεγχο των παρορμήσεων και στην αντιμετώπιση ανταμοιβών.

Ενενήντα ένα προπτυχιακοί φοιτητές ολοκλήρωσαν μια σειρά από ερωτηματολόγια και γνωστικά τεστ. Δήλωσαν πόσο χρόνο δαπανούν χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο να δημοσιεύουν ενημερώσεις δημοσίως, και στο να ελέγχουν απλά τις συσκευές τους. Επίσης, αξιολογήθηκε η τάση του κάθε μαθητή σχετικά με την ανυπομονησία για ικανοποίηση, καθώς και με τις μετέπειτα ανταμοιβές . Τους δόθηκαν υποθετικές επιλογές ανάμεσα σε ένα μικρότερο ποσό χρημάτων που προσφέρονται αμέσως ή ένα μεγαλύτερο ποσό το οποίο θα το έπαιρναν σε μεταγενέστερο χρόνο. Τέλος, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τεστ που αξιολογούσαν την ικανότητά τους να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους.

 «Οι συνήθειες της κινητής τεχνολογίας, όπως ο συχνός έλεγχος του κινητού, φαίνεται να οδηγούνται κυρίως από έντονες παρορμήσεις και όχι από την επιθυμία να εισπράττουν ανταμοιβές ή ικανοποίηση», αναφέρει ο ψυχολόγος Wilmer, ο οποίος προσθέτει ότι τα ευρήματα παρέχουν ενδείξεις συσχέτισης της αυξημένης χρήσης φορητών ηλεκτρονικών συσκευών με τον φτωχό έλεγχο των παρορμήσεων και μια τάση να υποτιμήσουν καθυστερημένες ανταμοιβές.

«Τα ευρήματα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τους διαφορετικούς ατομικούς παράγοντες  που σχετίζονται με την εμπλοκή της τεχνολογίας», προσθέτει ο Chein. «Τα ευρήματα αυτά είναι συνεπή με την κοινή αντίληψη ότι η συχνή χρήση smartphone πηγαίνει χέρι-χέρι με ανυπομονησία και παρορμητικότητα."

Πηγή : www.stogiatro.gr