Νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι στο Δήμο Βριλησσίων

2017-03-09 15:48

Ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Βριλησσίων Ξενοφώντα Μανιατογιάννη οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 6/3/2017 μέχρι και 31/8/2019, καθώς και οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

 

Οι Αντιδήμαρχοι είναι:

1. Χαντζάρα Σοφία του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Εθελοντισμού

2. Μουζάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Μαυραγάνης Αλέξιος του Χαράλαμπου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, και Πολιτικής Προστασίας

4. Βαφειάδης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου, Αντιδήμαρχος Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων

 

Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι:

1. Φαράκλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ευταξίας του Δήμου

2. Φυκίρης Παναγιώτης του Νικολάου, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γραφείου Δημάρχου

3. Χονδροματίδης Γεώργιος του Νικολάου, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για το χρονικό διάστημα από 09/03/2017 έως 31/08/2019 με την ευθύνη της δημοτικής πολιτικής στον τομέα του Σχεδίου Πόλης

4. Πολίτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικού Προγραμματισμού

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com