Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Μελισσίων

2017-02-14 14:56

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ενέργειες που αφορούν σε κυκλοφοριακά θέματα της οδού Περικλέους στην Δημοτική Kοινότητα Μελισσίων του Δήμου μας τα παρακάτω:

Αντιδρόμηση οδού Αλκιβιάδου

Συντάχθηκε μελέτη από την Δ/νση Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης για την αντιδρόμιση της οδού Αλκιβιάδου.

Τα αρμόδια όργανα, Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έλαβαν αποφάσεις για το θέμα. 

Ελήφθη η υπ’ αριθμ. 264/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης.

Επόμενες ενέργειες:

  • Αναμένεται η έγκριση του τεχνικού ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και η δημοσίευση σε ΦΕΚ - Εκτιμώμενος χρόνος 3,5 μήνες.
  • Μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ ο Δήμος θα μπορέσει να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης - Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της μελέτης 5 ημέρες.

 Μελέτη τροποποίησης δημοτικής συγκοινωνίας

Συντάχθηκε μελέτη από την Δ/νση Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης για τροποποίηση τριών (3) δρομολογίων που διέρχονται από την οδό Περικλέους.

Έχει προωθηθεί η μελέτη στο Τοπικό Συμβούλιο Μελισσίων.

 Επόμενες ενέργειες:

  • Απόφαση Τοπικού Δ.Σ. Μελισσίων, Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Απόφαση Δ.Σ. Πεντέλης – Εκτιμώμενος χρόνος 1 μήνας.
  • Αποστολή στον ΟΑΣΑ για γνωμοδότηση - Ο ΟΑΣΑ πρέπει να απαντήσει εντός 60 ημερών – Εκτιμώμενος χρόνος 2 μήνες.
  • Αποστολή για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,   στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Δημοσίευση σε ΦΕΚ.- Εκτιμώμενος χρόνος 4 μήνες.
  • Υλοποίηση απόφασης - Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της μελέτης  5 ημέρες.

Μελέτη τοποθέτησης υπερυψωμένων λωρίδων επί της οδού Περικλέους στη Δ.Κ. Μελισσίων

Συντάχθηκε μελέτη από την Δ/νση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης για τοποθέτηση υπερυψωμένων λωρίδων επί της οδού Περικλέους στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Έχει προωθηθεί η μελέτη στο Τοπικό Συμβούλιο Μελισσίων.

Επόμενες ενέργειες:

  • Απόφαση Τοπικού Δ.Σ. Μελισσίων, Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Απόφαση Δ.Σ. Πεντέλης – Εκτιμώμενος χρόνος 1 μήνας.
  • Αποστολή για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  και στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου  και Δημοσίευση σε ΦΕΚ – Εκτιμώμενος χρόνος 4 μήνες.
  • Υλοποίηση απόφασης -  Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της μελέτης  5 ημέρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη τροποποίηση της δημοτικής συγκοινωνίας.

Μελέτη μετατροπής της οδού Περικλέους σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με τεχνικό έργο (οφιοειδής διάταξης, διαπλάτυνση πεζοδρομίων κλπ.) – Εκτιμώμενος χρόνος 12 μήνες.

      Για λεπτομέρειες και διευκρινήσεις αρμόδια υπάλληλος είναι η κα. Τάτση Κλεοπάτρα (τηλ. 2132050026, email: tatsi@melissia.gr).

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com