ΚΕΑ-Κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης Όροι και προϋποθέσεις

2017-01-27 19:31

Με την υπ’αριθ.Πρωτ. Γ.Δ.5οικ.2961-10 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.) το οποίο είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που συνδυάζει:

            α. Εισοδηματική ενίσχυση

            β. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά

            γ. Υπηρεσίες ενεργοποίησης (προώθηση σε δράσεις ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας).

2. Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι τα μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:

α. Εισοδηματικά κριτήρια

Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού. Ενδεικτικά παρατίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις:

 

 

Σύνθεση νοικοκυριού

Εξαμηνιαίο εισόδημα

 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

1.200€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δυο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

1.800€

 Νοικοκυριό αποτελούμενο από δυο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δυο ανήλικα μέλη

2.100€

 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δυο ενήλικα και δυο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

2.400€

 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή δυο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 

2.700€

 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δυο ενήλικα  και τέσσερα  ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 

3.000€

 

 

Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών του νοικοκυριού.

β. Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

γ. Κριτήρια διαμονής

Εάν  οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω Δήμου ή ΚΕΠ θα πρέπει να είναι του τόπου διαμονής.

3. Εξαιρούνται από την ένταξη στο πρόγραμμα  και δε θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού οι κάτωθι κατηγορίες:

α. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχο-κοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999,     

γ. Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.

δ. Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα

 

4. Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 1η Φεβρουαρίου 2017 είτε απευθείας, είτε μέσω των Διευθύνσεων  Κοινωνικής Αλληλεγγύης των δ΄΄ημων είτε μέσω  ΚΕΠ.

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com