Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Πεντέλης σε τρίτους

2017-03-02 14:35

Από 21/12/2016 με την Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αρ.πρ.40303 ο Δήμος Πεντέλης εντάχτηκε στο πρόγραμμα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του σε τρίτους με το ποσό των 108.899,79€.

Η πρώτη δόση ποσού 59.249,60€ εισπράχτηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σήμερα και  εκταμιεύτηκε  στους πρώτους εννέα  δικαιούχους.

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com