Επιστολή Δημάρχου με θέμα: Μελέτη για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στο Δήμο Βριλησσίων

2017-05-10 12:07

Ο Δήμος Βριλησσίων στοχεύοντας στην Βιώσιμη Κινητικότητα στην πόλη  εκπονεί  ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μέτρα και παρεμβάσεις με χρονικό ορίζοντα 5ετίας που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του δημότη.

Το Σχέδιο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας θα περιέχει τόσο επιχειρησιακό όσο και στρατηγικό σκέλος, ενώ θα αναφέρεται σε όλες τις συνιστώσες (υποσυστήματα) του αστικού συστήματος μεταφορών και συγκεκριμένα:

  • Οδική κυκλοφορία (διαχείριση κυκλοφορίας, σηματοδότηση, σήμανση)
  • Στάθμευση (παρά την οδό και εκτός οδού)
  • Μαζικές μεταφορές
  • Δίτροχα (μηχανοκίνητα και μη)
  • Πεζοί
  • Οδική ασφάλεια (πεζών και οχημάτων)

 

Τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την κατάστρωση του σχεδίου είναι τα εξής:

α) ανάλυση και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της αστικής κινητικότητας (μετακινήσεις, κυκλοφορία και στάθμευση για όλους τους τρόπους / μέσα μετακίνησης),

β) επισήμανση των σχετικών προβλημάτων και αναγκών και

γ) διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση τους, με γνώμονα την διασφάλιση βιώσιμης κινητικότητας στους κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες της πόλης.

 

Έχουν ήδη ξεκινήσει μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων σε διάφορα σημεία της πόλης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ηλεκτρονική φόρμα ερωτηματολογίου για τους δημότες και έχουν μοιραστεί ερωτηματολόγια για αποτύπωση των σχολικών μετακινήσεων.

  

 

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων

 

Ξενοφών Μανιατογιάννης

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com