Δήμος Πεντέλης-Εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων δημοτικών αρχών

2017-05-11 15:53

Με συντονισμένες ενέργειες του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου, σε στενή συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κο Άγγελο Δημοσθένους και έπειτα από εμπεριστατωμένη επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων από την Οικονομική Υπηρεσία, η Διοίκηση Στεργίου – Καψάλη υπέβαλε έγκαιρα αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για ένταξη αποπληρωμής υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους, για τις οποίες υπήρχαν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Υποχρεώσεις ύψους 1.396.355,20€ προέρχονται από την προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου Μελισσίων και αφορούν υποχρεώσεις του πρώην Δήμου Μελισσίων τόσο προς τους προμηθευτές όσο και τους εργαζομένους των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Μελισσίων.

Ήδη, στις 9 Μαΐου 2017 και με ΑΔΑ: 7ΘΥ9465ΧΘ7-ΛΡΗ αποφασίστηκε η ένταξη του Δήμου Πεντέλης στο πρόγραμμα πληρωμών του Υπουργείου Εσωτερικών για συνολικό ποσό 1.446.355,20€.

Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Πεντέλης απαλλάσσεται από ένα ακόμη δυσβάστακτο βάρος που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή Μελισσίων. Αξίζει να τονιστεί ότι, πέραν των προμηθευτών, πληρώνονται και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν μείνει απλήρωτοι επί οκτώ και πλέον έτη.

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.