Διεξαγωγή Εμποροπανηγύρεων Δήμου Πεντέλης έτους 2017

2017-01-19 16:35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α

Τ.Κ. 15127 Μελίσσια                                                                                         Μελίσσια, 19 Ιανουαρίου 2017

Τηλ: 2132050015-17-18                                                

Φαξ : 2132050039

pentelipressHYPERLINK "mailto:pentelipress@melissia.gr"@HYPERLINK "mailto:pentelipress@melissia.gr"melissiaHYPERLINK "mailto:pentelipress@melissia.gr".HYPERLINK "mailto:pentelipress@melissia.gr"gr                                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 4

 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

 

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Εμποροπανηγύρεων Δήμου Πεντέλης έτους 2017

 

Σχετ. : Η υπ. αριθμ.  53/2013 Κανονιστική  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης

 

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι ο Δήμος μας θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ενώ η κλήρωση θα λαμβάνει χώρα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του κάθε πανηγυριού.

 

α/α

       ΕΟΡΤΗ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

     ΕΟΡΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

    ΕΜΠΟΡΟ-ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

  ΔΕΚΤΕΣ

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ

     ΕΩΣ:

1.

ΖΩΟΔΟΧΟΥ

ΠΗΓΗΣ

  ΜΕΛΙΣΣΙΑ

    21.04.2017

    20.04.2017

    21.04.2017

27.03.2017

2.

ΑΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΜΕΛΙΣΣΙΑ

    23.04.2017

    22.04.2017

    23.04.2017

28.03.2017

3.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

  ΠΕΝΤΕΛΗ

    05.06. 2017

    03.06.2017

    04.06.2017

    05.06.2017

09.05.2017

4.

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

  ΜΕΛΙΣΣΙΑ

    17.07. 2017

    16.07.2017

    17.07.2017

21.06.2017

5.

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

    26.07. 2017

    25.07.2017

    26.07.2017

30.06.2017

6.

ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ

Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

   30 .07. 2017

    29.07.2017

    30.07.2017

04.07.2017

 

                                                                                              

     Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Σπυράντη Ελένη

Τηλ: 213-2050024 εσωτ.124, Email:spyranti@melissia.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                                         

Δ/ΝΣΗ:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:..................................................................

 

ΟΝΟΜΑ:.......................................................................

 

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ:...............................................................

 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ:..................................................................

 

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:..........................................................

 

Τ.Κ.:.............................................................................

 

ΤΗΛΕΦ.:.......................................................................

 

Α.Φ.Μ.:.........................................................................

 

Δ.Ο.Υ.:.........................................................................

 

Α.Δ.Τ.:..........................................................................

 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ:.................................................

 

....................................................................................

 

 

α/α

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

1

Βεβαίωση έναρξης εργασιών & μεταβολών από την Εφορία όπου θα φαίνεται καθαρά το ΑΦΜ και η δραστηριότητα.

 

2

Πρωτότυπη απόδειξη ταμειακής μηχανής (επίκαιρη)

 

3

Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου & για αλλοδαπούς επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια διαμονής σε ισχύ για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

 

4

Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα  ή ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών ( ΟΑΕΕ) ή βεβαίωση ΑΜΚΑ μέσω ΚΕΠ, ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας ( όπου θα φαίνεται το όνομα του δικαιούχου ) .

 

5

Βιβλιάριο Υγείας ή πιστοποιητικό υγείας   για πώληση τροφίμων (λουκουμάδες-ξηρούς καρπούς κ.λπ.)

 

6

Υπεύθυνη Δήλωση αποκλειστικής πώλησης Εκκλησιαστικών Ειδών

 

7

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για Δημότες)

 

8

ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

  

 Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου που αναφέρονται πιο κάτω και έχω επιλέξει με τη λέξη ΝΑΙ στο αντίστοιχο κελί (ΕΠΙΛΟΓΗ).

 

 

 

 

 

Α/Α

 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

1

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – (ΚΙΝΗΤΗ ΕΟΡΤΗ)

 

20 και 21 Απριλίου 2017

 

2

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -  (ΚΙΝΗΤΗ ΕΟΡΤΗ)

 

22 και 23 Απριλίου 2017

 

3

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

 

16 κ΄ 17 Ιουλίου 2017

 

 

 

 

Α/Α

 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΟΡΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

1

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

25 κ΄ 26 Ιουλίου 2017

 

2

ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ

 

29 και 30 Ιουλίου 2017

 

 

 

 

Α/Α

 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΟΡΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

1

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

(ΚΙΝΗΤΗ ΕΟΡΤΗ)

 

3, 4 και 5 Ιουνίου 2017

 

           

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ………./………./2017

 

Ο/Η     ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

 

ΣΗΜ.:

1.Η  κατάθεση  ελλιπών  δικαιολογητικών επισύρει απόρριψη  της αίτησης.

2. Οι δημότες του Δήμου Πεντέλης προηγούνται στις κληρώσεις 3. Μη  εμπρόθεσμες αιτήσεις δύναται να απορριφθούν  .

4. Η προσκόμιση μη  ευανάγνωστων δικαιολογητικών επισύρει απόρριψη της αίτησης.

 

 

 

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com