Οι ταινίες συγχρονίζουν τους εγκεφάλους μας

2014-04-25 20:26
48763EE8F9A417936A71A1D48FDD024E.jpg

  Αυτό προκύπτει από μελέτη που έκαναν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Aalto στη Φινλανδία οι οποίοι κατάφεραν να αναπτύξουν μία μέθοδο αρκετά γρήγορη ώστε να παρατηρήσει άμεσες αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου στη διάρκεια που το άτομο παρακολουθεί μία ταινία.

Με τη χρήση ταινιών οι επιστήμονες κατάφεραν να διερευνήσουν τη λειτουργία των εγκεφάλων σε πειραματικές συνθήκες που προσομοιάζουν με πραγματικές.

Το να παρακολουθεί το άτομο μία ταινία προκαλεί πολλές και πολυεπίπεδες αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι αλλαγές αυτές είναι παρόμοιες στα διαφορετικά άτομα που παρακολουθούν την ίδια ταινία. Δηλαδή, φαίνεται ότι το περιεχόμενο των ταινιών επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο συγκεκριμένες εγκεφαλικές λειτουργίες – όπως τα οπτικά ερεθίσματα, την αναγνώριση της κίνησης, τις γνωστικές λειτουργίες και τo συντονισμό των κινήσεων – των ατόμων που τις παρακολουθούν.

Πηγή : medicalnews.gr